Alliansen styr nya regionen

Alliansen kommer att styra nya Region Jönköpings län. Detta fastslogs i ett rekordsnabbt landstingsfullmäktige. Sverigedemokraterna får posten som 2:e vice ordförande i regionfullmäktiges presidium.

På tisdagen hölls det sista landstingsfullmäktige någonsin i och med att landstinget skrotas vid årsskiftet då det bildas en region. Turerna var många innan det stod klart att Alliansen ska styra i minoritet. Men när väl beslutet skulle klubbas gick det snabbt.

Håkan Jansson (M) blir regionråd samt ordförande i regionstyrelsen. Övriga regionråd blir Malin Wengholm (M), Mia Frisk (KD), och Rune Backlund (C.) Oppositionsråd blir Carina Ödebrink (S) och Marcus Eskdahl (S).

De styr nya regionen

Regionråd: Håkan Jansson (M), Malin Wengholm (M), Mia Frisk (KD), och Rune Backlund (C).

Opposit..

De styr nya regionen

Regionråd: Håkan Jansson (M), Malin Wengholm (M), Mia Frisk (KD), och Rune Backlund (C).

Oppositionsråd: Carina Ödebrink (S) och Marcus Eskdahl (S).

Regionstyrelsen: Ordf: Håkan Jansson (M), 1:e vice ordf: Mia Frisk (KD), och 2:e vice ordf: Carina Ödebrink (S).

Nämnden Folkhälsa och sjukvård: Ordf: Mia Frisk (KD), 1:e vice ordf: Helena Stålhammar (C), och 2:e vice ordf: Marcus Eskdahl (S).

Nämnden Trafik, infrastruktur och miljö: Ordf: Rune Backlund (C), 1:e vice ordf: Per Hansson (FP), och 2:e vice ordf: Jeanette Söderström (S).

Nämnden Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet: Ordf: Malin Wengholm (M), 1:e vice ordf: Torbjörn Eriksson (KD), och 2:e vice ordf: Maria Hörnsten (S).

Se hela vallistan här: http://www.lj.se/Global/ljse/Demokrati/Landstingsfullm%C3%A4ktige/2014/2014-12-09/Val_20141209_lf.pdf

Sverigedemokraterna föreslog att deras gruppledare Samuel Godrén skulle få en av oppositionsrådsposterna men fick inte gehör för detta.

Sträckte ut handen

Pernilla Mårtensson (KD), ordförande i valberedningen, tackade för det goda samarbetet och uppgav att besluten tagits i enighet. Håkan Jansson sträckte ut handen och manade till samförståndslösningar under mandatperioden.

– Detta är nödvändigt om vi ska uppnå målsättningen att bli 4:e största tillväxtregionen i Sverige, sa han.

Samförstånd rådde dock inte när det gällde att ta fram nytt presidium i regionfullmäktige.

Hans Rocén (M) och Håkan Sandberg (S) valdes enhälligt till ordförande respektive 1:e vice ordförande i regionfullmäktiges presidium. Valet av Morgan Malmborg (SD) som 2:e vice ordförande var mer kontroversiellt.

Socialdemokraterna har tidigare gått ut med att Alliansen gjort upp med Sverigedemokraterna om den posten.

"Vi är besvikna"

Jeanette Söderström (S), vice ordförande i valberedningen, framförde under landstingsfullmäktige att kritiken av utnämningen består. Socialdemokraterna nöjde sig dock med att lämna in en protokollsanteckning där det står att det tredje största partiet ska få 2:e vice ordförandeposten (KD är tredje störst i regionen, SD fjärde störst).

Kajsa Carlsson (MP), ledamot i valberedningen, reserverade sig inte heller mot beslutet men sade så här efter sammanträdet i landstingsfullmäktige.

– Från Miljöpartiets sida är vi besvikna över att Alliansen har förhandlat med Sverigedemokraterna om 2:e vice ordförandeposten i presidiet.

Regler för kommentarer