Annons

Annons

Annons

Annons

Vandalorum

Jordbruksdebatt: Politikerna måste skydda åkermarken

Text: Kan jordbruksmarken skyddas från bebyggelse av kommunal demokrati eller krävs statliga direktiv? Det blev huvudfrågan vid en LRF-debatt mellan politiker och publik i Vandalorum.

Hur kan ni stärka produktionen av livsmedel? Debatten leddes av Dan Sylvebo, Svenskt Näringsliv, till vänster.

Markexpolatering är en aktuell fråga när nya bostäder prioriteras högt i alla läger. Men jordbrukare nära tätorterna är oroliga.

Det framgick vid en debattkväll i Vandalorum, arrangerad av Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).

Annons

– Värnamo måste få lösa bostadsfrågan på kommunal nivå, sa Thomas Strand (S), Vaggeryd, när utökat skydd för jordbruksmark och livsmedelsförsörjning diskuterades.

Han var en av sju representanter för riksdagens partier, som alla fick svara på publikens frågor.

– Befolkning ökar medan jordbruksmarken minskar. Vi jordbrukare har inte längre förtroende för hur kommunerna hanterar markexploatering, sa Emma Hultman i publiken.

Annons

Thordis Samuelsson (V), Jönköping, tyckte inte frågan var så svår:

– Det behövs ett statligt direktiv för att skydda jordbruksmarken.

Jörgen Skärin (MP) från Värnamo påpekade att man enligt lagstiftningen i miljöbalken inte får bebygga jordbruksmark utan särskilda skäl.

– De skälen måste kommunerna definiera, sa han.

Mats Green (M), Jönköping, såg en konflikt mellan ett starkare skydd mot exploatering av jordbruksmark och äganderätten, eftersom den senare också är viktig för jord- och skogsbruk. Han arbetar med frågor om just jordförvärv och arrenden i riksdagen.

– Det blir en svår avvägning om man ska formulera en bra lagstiftning som utökar skyddet för jordbruksmark. Men jag är öppen för förslag, sa han.

Göran Lindell (C), Eksjö, pekade på det allmänna strandskyddet som exempel på att det visst gick att styra markanvändning med statliga beslut.

Thomas Strand (S) återkom flera gånger till den livsmedelsstrategi och landsbygdsutredning som regeringen lagt fram. Där finns bra riktlinjer och finansierade förslag för jordbruket, menade han.

– Livsmedelstrategin är bra, men innehållet måste få prioriteringar, replikerade Mats Green.

Annons

Till sist kom, som vanligt vid LRF-debatter, de för lantbruket så besvärliga vildsvinen in.

– Ska vi ha vildsvin i Sverige? Ja eller nej? frågade Lars-Olof Svensson i publiken.

Men på den frågan kunde ingen politiker ge tydligt besked.

Före debatten diskuterade politikerna jordbruk hos Christer Ljungqvist, till höger, på mjölkgården Drömminge Prästgård.

Annons

Annons

Till toppen av sidan