Annons

Annons

Annons

Nässjö

Nässjös nämnder ges direktiv om sparåtgärder

Nu tvingas Nässjö kommun dra i handbromsen och omedelbart införa sparåtgärder.

Kommunstyrelsens ordförande, Anna-Carin Magnusson (S), skickade på tisdagseftermiddagen ut direktiv till samtliga nämnder och kommunala bolag om en "strikt återhållsamhet vad gäller kostnader".

"Direktiv angående Nässjö kommuns ekonomiska läge" är en skrivelse, som på tisdagen skickades ut av Anna-Carin Magnusson (S) till samtliga nämnder och förvaltningar i kommunen. Hon skriver att "icke påverkbara kostnader och ekonomiska effekter av den pågående demografiska förändringen i vår kommun" befaras ge ett stort budgetunderskott för 2018.

Det som en följd av att socialförvaltningen larmat om att budgetunderskottet skenar iväg mot dramatiska nivåer, minus 55,4 miljoner pekar det på för helåret 2018.

Annons

I det läget måste Nässjö kommuns samtliga nämnder och bolag nu hjälpa till för att försöka få ned det totala budgetunderskottet för kommunen.

Annons

Alla nämnder måste hjälpa till

– För att minska den befarade budgetavvikelsen måste vi nu gemensamt, det vill säga samtliga nämnder, bidra till en stabilisering av vår ekonomi. Vår kommunala ekonomi är gemensam och vi bär alla ansvaret för att den hålls i balans. Konkret innebär det att även de verksamheter och avdelningar som håller sin budget måste anstränga sig ytterligare och bidra med överskott. Verksamheter med negativa budgetavvikelser har givetvis att fortsätta sitt arbete med att reducera avvikelserna, skriver Magnusson i sitt direktiv.

Nyanställningar måste noga övervägas

Till tidningen säger hon att det inte är fråga om anställningsstopp, men att nu varje ny anställning måste prövas noga innan den görs och godkännas av förvaltningschef.

– Vi måste hjälpas åt att vara återhållsamma med utgifter. Se över inköpen, försöka spara in på kurser och konferenser och annat. Detta för att få en större medvetenhet om vårt ansträngda ekonomiska läge. Samtliga nämnder och förvaltningar ska fortlöpande rapportera till kommunstyrelsen vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att genomföra enligt detta direktiv. , säger Magnusson.

Anna-Carin Magnusson har aldrig tidigare behövt ta till en sådan drastisk åtgärd som att skicka ut direktiv till nämnder och förvaltningar.

Avvikelsen för 2018 är så pass stor att Nässjö kommun med största sannolikhet får ett negativt resultat när året är slut.

– I det läget har vi att förhålla oss till det kommunala balanskravet, vilket innebär att ett års förlust måste kompenseras med motsvarande överskott under de nästföljande tre åren. Det inkräktar i så fall på kommande års ekonomiska förutsättningar, inte minst i form av minskade ekonomiska ramar för våra verksamheter, uppger Magnusson.

Annons

Annons

Avvikelsen från budget kan bli 66 miljoner

Nässjö kommuns ekonomichef, Jan Öhlin, påpekar att kommunen för helåret hade räknat på ett budgeterat överskott på 22 miljoner.

– Om prognoserna stämmer gällande resultatet 2018 för Nässjö kommun hamnar vi istället på ett för kommunen totalt underskott av 44 miljoner. Det innebär en avvikelse på 66 miljoner mot budgeten, säger han. Det är oroväckande eftersom målsättningen är att den löpande verksamheten ska ge överskott till kommande investeringar, så att kommunen inte behöver låna upp så mycket.

Aldrig tidigare tagit till direktiv

Anna-Carin Magnusson säger att hon aldrig tidigare behövt ta till en sådan drastisk åtgärd som att skicka ut direktiv till nämnder och förvaltningar.

– Vi har inget möte med kommunstyrelsen förrän en bit in i augusti, varför det här är nödvändigt för att redan nu öka medvetenheten om det ansträngda läget, säger hon.

Miljöpartiet erbjöd nyligen majoriteten i kommunen att vara med i en tvärpolitisk grupp för att se över Nässjö kommuns dåliga ekonomi.

– I samband med att vi ska diskutera ramarna inför 2019 har vi tänkt att vidga det arbetet för att om möjligt titta på hur vi kan minska underskottet för 2018. Då finns möjlighet ett dialogarbete med övriga partier, säger Magnusson.

Detta blir dock inte aktuellt förrän efter valet i september.

"Inte rimligt övervältra kostnaderna"

En stor orsak till budgetavvikelsen hänger samman med staten. Försäkringskassan och Migrationsverket håller inne med pengar, som Nässjö kommun har begärt som kostnadsersättningar.

– Alla 13 kommuner i länet har tillskrivit både regeringen och Sveriges kommuner och landsting samt till samtliga gruppledare i riksdagen om förklarat att det inte är rimligt att övervältra kostnader på kommunerna. Samtidigt, fortsätter Magnusson, använder jag mina kanaler för att försöka påverka situationen.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan