Annons

Annons

Annons

Eksjö

Beslut om gemensam nämnd drar ut på tiden – ärendet upp i september igen

Text: 

Beslut om gemensam överförmyndarnämnd skjuts upp. Beslutsunderlaget ska analyseras för att återredovisas i kommunfullmäktige i september, då beslut ska fattas.

Kommunfullmäktige i Eksjö kommer att behandla ärendet,om en gemensam överförmyndarnämnd på Höglandet på nästa möte i september.

Det finns förslag om att ha en gemensam överförmyndarnämnd på Höglandet, där Eksjö, Aneby, Sävsjö, Nässjö och Vetlandas kommuner ska ingå, med start 1 januari 2019. Det är Höglandsförbundet som har undersökt möjligheterna för att skapa en gemensam överförmyndarnämnd.

Annons

Annons

Syftet med ett samarbete mellan Höglandskommunerna anses vara att minska sårbarheten, upprätthålla en hög kompetensnivå och skapa en rättssäker och effektiv hantering.

Samtliga kommuner som ska ingå i den gemensamma nämnden har fått i uppdrag att utse en ledamot och ersättare till nämnden. Vetlanda kommun har föreslagits vara värdkommun, där det även ska finnas ett gemensamt kansli. Eksjö kommun har redovisat att det även här finns möjliga lokallösningar.

När ärendet var uppe i kommunfullmäktige i Eksjö var det flera ledamöter som föreslog att ärendet skulle återremitteras för att beslutsunderlaget skulle analyseras, samt tas upp i kommunfullmäktige i september igen. Det var Diana Laitinen Carlsson (S), Lea Petersson (MP), Jonas Nilsson (S), Tomas Erazim (M), Annelie Hägg (C) och Carina Lindström (M), som ställde sig bakom yrkandet på en återremiss.

Beslutet blev att ärendet ska analyseras för att se om det stämmer, och återredovisas i september.

Ärendet har väckt många reaktioner hos Höglandsborna. Tidningen har haft flera insändare i ämnet.

Vid senaste kommunfullmäktige i Aneby var ärendet uppe för diskussion. Det var flera ledamöter som var kritiska till att utredningen saknades i beslutsunderlaget. Det blev votering i ärendet och beslutet blev att avvakta och återuppta ärendet i kommunfullmäktige i september.

Annons

Annons

LÄS ÄVEN: Beslutet om gemensam nämnd skjuts upp

LÄS ÄVEN: Förstör inte en väl fungerande verksamhet

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan