Annons

Annons

Annons

Annons

I torkans spår

Kommunerna som är bäst rustade för klimatkris

Räddningsarbete efter en översvämning i Solberga utanför Nässjö.

Annons

De flesta kommuner i Sverige är dåligt rustade för extremväder och klimatförändringar. Några positiva exempel går dock att hitta i Jönköpings län.

De flesta kommuner i Sverige är oförberedda på skyfall, översvämningar och torka. Det menar branschorganisationen Svensk försäkring som har rankat samtliga svenska kommuners klimatanpassningsarbete. Knappt tre av tio kommuner har avsatt pengar till klimatanpassning.

– Kommunerna måste sätta fart med klimatarbete nu, säger Staffan Moberg, jurist på Svensk försäkring till SVT.

Annons

Annons

Sverige står inför flera klimatutmaningar. I slutet av seklet uppskattar SMHI att den årliga årliga nederbörden i Sverige ökat med 30 procent i stora delar av landet.

Klimatanpassning handlar bland annat om att säkerställa att det finns rent dricksvatten i kommunerna vid översvämning eller en längre tids torka. I många kommuner finns också känsliga verksamheter som i dag inte skulle kunna stå emot ett skyfall.

– Till exempel är reningsverk och vattenverk sårbara om det skulle komma för mycket vatten, säger Staffan Moberg.

Översvämning på E4 i höjd med Ryhov, Jönköping.

Regeringen lade i våras fram en nationell strategi för klimatanpassning. Kommunerna har fått i uppdrag att kartlägga risker och ta fram åtgärdsplaner. Enligt Svensk Försäkrings årliga klimatanpassningsranking återfinns Jönköpings län på en tredje plats.

Översvämning på E4 vid A6 i Jönköping 2013.

Två kommuner i regionen sticker ut i kommunrankingen. Eksjö, med 30 poäng, hamnar på en tredjeplats bland medelstora kommuner och på sjätte plats totalt. Jönköping återfinns på en femtonde plats. Sämst i länet är Gislaved, Nässjö och Sävsjö.

Till toppen av sidan