Annons

Annons

Annons

Annons

Mordet på EU-migranten

Pojkarna frias från mord på ”Gica”

Text: 

Båda pojkarna frias från mord på Gheorghe ”Gica” Hortolomei-Lupu. Däremot fastslår hovrätten, till skillnad från tingsrätten, att pojkarnas våld lett till ”Gicas” död.

När det gäller 17-åringen fastställer hovrätten tingsrättens dom.

De har också funnit det utrett att även 15-åringen gjort sig skyldig till grov misshandel.

Domare Nils Karlberg, hovrättslagman Charlotta Riberdahl och hovrättsråd Catherine Beckström Gustafsson under pressträffen i Jönköpings hovrätt.

Hovrätten finner det ställt utom rimligt tvivel att pojkarnas misshandel av ”Gica” lett till döden. Därmed gör de en annan bedömning än tingsrätten som inte ansåg att det gick att utesluta alternativa gärningsmän. Rätten skriver att även om det förekommit brister vid brottsplatsundersökningen så finns det inget som tyder på att en annan person befunnit sig på platsen under natten.

Annons

– Det är ställt bortom rimligt tvivel att våldet har lett till mannens död. Det är ingen annan som har angripit honom eller orsakat skadorna på ett dödligt sätt, säger hovrättslagmannen Charlotta Riberdahl.

Hovrätten skriver att de båda pojkarna skyller på varandra och att det inte är helt klart vem som gjort vad, men att det är tydligt att de handlat gemensamt och i samförstånd.

Annons

Hovrätten skriver att de utsatt ”Gica” för omfattande våld i form av sparkar och slag bland annat med en skylt och en vägkon. En av pojkarna har också berättat att han sparkat ”Gica” i huvudet sex gånger och gjort flera hoppsparkar som träffat ”Gica” i ryggen.

Hovrätten anser inte att pojkarna ska dömas för mord eller grovt vållande till annans död eftersom våldet typiskt sett inte leder till döden. Hovrätten anser att ”Gicas” dåliga allmäntillstånd varit starkt bidragande till att han avlidit av våldet.

Hovrätten anser att det med tanke på pojkarnas låga ålder och våldets karaktär inte är bevisat att de förstod att det fanns en risk att ”Gica” skulle dö.

– Pojkarna har inte varit medvetna om att mannen skulle dö av misshandeln, säger Charlotta Riberdahl.

Hovrätten fastställer tingsrättens dom när det gäller den 17-åriga pojken. Han döms till sluten ungdomsvård i fem månader för grov misshandel. När det gäller 15-åringen, som inte var straffmyndig när brottet begicks, har de funnit det utrett att han gjort sig skyldig till grov misshandel.

Charlotta Riberdahl konstaterar att bevisningen är stark för att även 15-åringen ska dömas för grov misshandel. Just punkten grov misshandel saknades i åklagarens åtal i tingsrätten, men hon lade till det i sin överklagan till hovrätten.

Annons

– Om man läser tingsrättens dom ansåg även tingsrätten att 15-åringen skulle dömas för grov misshandel, men det hade inte åklagaren påstått i tingsrätten, säger Charlotta Riberdahl.

Eftersom pojkarna frias från mordmisstankar får ”Gicas” anhöriga inte något skadestånd.

Annons

Annons

Till toppen av sidan