Annons

Annons

Annons

Nässjö

Skidskytteanläggning beviljas bygglov i Lövhult

Det blir stugbyns gäster som främst berörs av Lövhults nya skidskytteanläggning. Bullret från skotten kommer ligga på 60 decibel. Det är inom tillåtet gränsvärde.

Så här såg det ut 2016 när världscupen i skidskytte avgjordes i Östersund. Friluftsområdet Lövhult kan också bli arrangör av framtida tävlingar när bygglov nu beviljats för skidskytteanläggningen. Vågar vi tro på världscup i Nässjö?

Nässjö Ski har beviljats bygglov för skjutbanan och där finns en anmälan om miljöfarlig verksamhet lämnad. Satsningen som nu görs på sporten hoppas man gör friluftsområdet till södra Sveriges skidskyttecenter.

Annons

Annons

Verksamheten ska samtidigt samsas med andra aktiviteter i området och Nässjö Ski har därför ett antal restriktioner att följa.

Antalet skjutdagar begränsas till 100 per år.

Antalet avlossade skott uppskattas till cirka 19 000 under ett år.

Enligt Nässjö Ski kommer verksamheten att bedrivas under vardagar mellan klockan 09.00 och 20.00. Vanligtvis är träning förlagd till tisdagar och onsdagar mellan kl 18 till 20. Tävlingar och läger hålls främst under helger.

Skott som hörs

Den aktuella stugbyn som närmast kommer att bli berörd av buller ligger cirka 100 meter från den planerade skjutanläggningen. Där uppmättes ljudnivån från skottlossningen till 60 dBA vid en bullermätning. Det håller sig dock inom tillåtna gränsvärdet för ett friluftsområde och stugby av den här typen enligt Håkan Gustafsson (S), ordförande i samhällsplaneringsnämnden.

Det är vapen av typ salongsgevär som används i sporten.

Avståndet till närmsta bostad i skjutriktningen är 1,5 kilometer och berörs inte av några höga ljudnivåer är bedömningen.

Av föreningarna i området är det bara Naturskyddsföreningen som har lämnat synpunkter på att man vill att friluftsområdet ska förbli ett tyst område berättar Håkan Gustafsson.

– Några andra föreningar har vi inte hört av, säger han.

Har inte tyckt

Nässjö ridklubb har inte lämnat några invändningar, vilket man kanske hade kunnat förvänta sig då hästar är känsliga för plötsliga ljud.

Annons

En berörd granne har uttryckt oro för säkerheten kring banan. En riskanalys är gjord och Polismyndigheten kommer att besikta och godkänna den färdiga banan innan den tas i bruk.

Annons

Verksamhetens blykulor betraktas som farligt avfall. Kulrester som faller ned på betongplattan ska samlas upp och ska hållas inlåst i märkta kärl. Kulorna ska transporteras

Tomhylsor ska också samlas upp och hanteras som metallavfall.

Skjutbanan har 20 skjutplatser och skjutavstånden till målen är femtio meter.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan