Annons

Annons

Annons

Jönköpings län

Överklagar beslut om detaljplan för industrimark

Trafikverket överklagar detaljplanen för den planerade industrimarken i Forserum. Mark- och miljödomstolen får därmed två överklaganden att ta ställning till.

Nu överklagar även Trafikverket detaljplan för ny industrimark i Forserum. Grannar har sedan tidigare lämnat en överklagan till Mark- och miljödomstolen.

Tidningen kunde nyligen berätta att ett antal grannar till den planerade exploateringen i Tryggarp 1:30-området överklagar till Mark- och miljödomstolen. De anser att industriområdet placeras för nära bebyggelsen och att höjden på de framtida industrifastigheterna blir för hög. Grannarna i bostadsområdet vill också ha en förlängd bullervall.

Annons

Annons

Vilka argument Trafikverket har för sin överklagan berättar inte Robert Nykvist, Trafikverket Region Syd. Myndigheten har begärt anstånd till 31 januari för att få tid att utveckla sin talan.

Det är dock känt sedan tidigare att Nässjö kommun och Trafikverket för en dialog om avfarterna från riksväg 40 in till Forserum i samband med ett utbyggt industriområde.

Man räknar med en ökad trafikering av tung lastbilstrafik, vilket påfarterna inte är anpassade för. Vem som ska betala en eventuell ombyggnation är man inte överens om har Håkan Gustafsson (S), ordförande i samhällsplaneringsnämnden, tidigare sagt.

Samtidigt finns intresse för etablering i det nya området. Kommunens mark- och exploateringsingenjör Jan Petersén berättade i en tidigare intervju att det finns två intressenter som redan lämnat besked att man är villig att köpa mark i området.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan