Annons

Annons

Annons

Annons

Sävsjö Centrum

Ytterligare en bro måste rivas

Stefan Gustafsson (KD) tycker att en ny bro över Toftaån är en billig, långsiktig satsning.

Annons

Enligt en tidigare slutförd rapport är bron över Toftaån i så dåligt skick att den måste rivas. Nu har kommunstyrelsen beslutat att ge förslag på att delfinansiera byggnation av ny bro.

– Det vore dumsnålt att inte göra detta, säger kommunalrådet Stefan Gustafsson (KD).

Kommunstyrelsen beslutade under tisdagen att ge förslag till kommunfullmäktige att tillföra en miljon kronor för byggnation av en ny bro över Toftaån vid Femtinge. Trafikverket är villiga att tillföra 2,1 miljoner kronor i bidrag för att bygga den nya bron för 3,1 miljoner kronor med målet att den byggs under 2021.

– Vi hade ett rejält samtal gällande frågan. Det fanns funderingar kring möjligheten för andra alternativ, men styrelsen beslutade att en ny bro är den bästa lösningen, säger Stefan Gustafsson (KD).

Annons

Annons

Det är okänt när den befintliga bron över Toftaån vid Femtinge byggdes, men tanken med en ny bro är att den ska klara minst 50 år. Om inte en ny bro byggs snart så är begränsad framkomlighet det enda alternativet för säker passage över ån.

Begränsad framkomlighet

– Om bron får begränsad framkomlighet så innebär det problem för räddningstjänst och andra tunga fordon. Jordbruksmaskiner får då åka genom Tällevad för att utföra sitt arbete om bron inte finns. Detta skulle vara en fara för skolgång och lekande barn i bostadsområdet, säger han.

En annan bro som var i fokus under förra året är Hultrumbron som ska rivas och inte ersättas. I det fallet ligger allt ansvar hos Trafikverket till skillnad från bron över Toftaån där kommunen har ett eget ansvar och får därför utföra arbetet själv.

– Vi är i alla fall tacksamma att Trafikverket är villiga att medfinansiera bron över Toftaån med omedelbar verkan, tillägger han.

Bron över Toftaån är i så dåligt skick att den måste rivas.

Är bron över Toftaån mycket trafikerad?

– Nej och det kan vi vara ärliga med, men utan bron blir det som sagt ökade tunga fordon genom Tällevad. Sedan är det viktigt med ett bra vägnät på landsbygden och där tar kommunen stort ansvar. Jag skulle vilja säga att vi har en högre ambition för landsbygden än många andra kommuner, avslutar Stefan Gustafsson (KD).

Slutgiltigt beslut tas vid kommunfullmäktige den 17 februari.

Annons

Annons

Till toppen av sidan