Annons

Annons

Annons

Utreseförbud ska stoppa barnäktenskap

Utreseförbud ska kunna utfärdas för att skydda barn som riskerar att giftas bort utomlands.

Vårdnadshavare som bryter mot förbudet riskerar två års fängelse.

Utreseförbud ska skydda barn som riskerar att giftas bort utomlands, enligt justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) och Juno Blom, partisekreterare för Liberalerna.

Regeringen lägger fram flera lagförslag mot barnäktenskap och hedersrelaterad brottslighet.

– Grumligt hederstänkande har ingen plats i det svenska samhället, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S).

Ett av förslagen som nu lämnas till lagrådet innebär att förvaltningsrätten ska kunna utfärda ett utreseförbud när ett barn riskerar att föras ut ur Sverige för ett barnäktenskap eller för könsstympning. I ett akut läge ska socialnämnden få fatta beslut om tillfälligt utreseförbud, som senare måste bekräftas av förvaltningsrätten.

Annons

Två år

Om ett barn omfattas av ett sådant förbud så kan det inte få ett pass. Om barnet redan har ett pass kan det återkallas.

Annons

Vuxna som bryter mot utreseförbudet ska kunna straffas med upp till två års fängelse.

Lagen är tänkt att träda i kraft första juli i år.

Liberalernas partisekreterare Juno Blom, som deltog vid pressträffen, påpekar att man i dag inte vet hur många barn som förts ut ur Sverige mot sin vilja.

– Vi vet däremot att väldigt många barn signalerar till en eller flera myndigheter att det finns en oro för att det ska ske, säger Blom.

Räcker inte

Hon uppger att dagens åtgärder från myndigheterna oftast inte räcker. En åtgärd kan till exempel vara att man har samtal med föräldrarna. En annan att barnet omhändertas, men ändå förs ut ur landet senare efter att omhändertagandet upphävs.

När frågan om utreseförbud utreddes satte flera remissinstanser frågetecken kring vad som ska krävas för att utfärda ett sådant förbud. Justitieombudsmannen (JO) uppgav att det är en grundlagsfäst rättighet att få lämna landet och att det krävs mycket starka skäl för att inskränka den. JO påpekade att alla typer av resor kommer att omfattas av ett utfärdat reseförbud, även till exempel skolresor.

JO och andra remissinstanser efterlyste också mer tydlighet när det gäller kravet för att utfärda utreseförbud.

Lågt beviskrav?

Utredningen föreslog att det ska finnas en "risk" för att barnet förs utomlands för till exempel äktenskap. I lagförslaget höjs beviskravet till "påtaglig risk" vilket också är vad som krävs för beslut om att omhänderta barn. Det skulle till exempel kunna vara att en familj, där ett barn redan könsstympats, har bokat en resa utomlands.

Annons

Annons

Regeringen föreslår också ett nytt brott, barnäktenskapsbrott, som ska kunna ge upp till fyra års fängelse.

– Det räcker med att vårdnadshavare förmår eller tillåter barn att gifta sig, så är det straffbart, säger Juno Blom.

Det nya föreslagna brottet innebär därmed en skärpning jämfört med dagens lagstiftning mot äktenskapstvång.

Ett tredje förslag är att hedersmotiv ska vara en särskild straffskärpningsgrund för olika brott.

– Våra barn är inte familjens ägodel, säger Morgan Johansson.

– Gamla föreställningar har kommit tillbaka och återfinns i en del av dagens invandrargrupper.

Peter Wallberg/TT

Grumligt hederstänkande har ingen plats i det svenska samhället, påpekar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S).

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan