Annons

Annons

Annons

Nässjö Centrum

Ny chans att fråga ut politikerna

Text

Vill du ifrågasätta ny hyresmodell för kommunens särskilda boenden? Har du frågor kring hur Nässjö ska finansiera en ny simhall? Undrar du varför aldrig hålen lagas på just din gata? Nu har kommuninvånarna en ny chans att ställa kommunens ledande politiker mot väggen - det är dags för allmänhetens frågestund.

Här är några av den senaste tidens rubriker i Smålands Dagblad. Kanske kan det bilda underlag till en fråga, som intresserar dig? Nu har allmänheten chansen att ställa frågor till kommunens ledande politiker. Senast 24 februari går det att lämna in frågor till allmänhetens frågestund i Stadshuset.

Torsdag kväll den 5 mars är det dags för en ny omgång av frågestunden, där kommuninvånare ges chans till att ställa frågor om kommunens verksamhet direkt till de förtroendevalda.

Men det är bråttom om just din fråga eller frågor ska tas upp i Stadshuset.

– Ja, vi vill ha in frågorna senast måndag den 24 februari, säger kommunfullmäktiges ordförande, Kurt Johansson.

De väntas vara på plats

Frågorna till politikerna ska beröra kommunal verksamhet och inte vara längre än att den kan läsas upp på tre minuter.

– I första hand är det alla ordförande i kommunens olika nämnder ska vara på plats den här kvällen för att ge svar på frågorna, säger Kurt Johansson.

Annons

Annons

Någon kan vara förhindrad att delta annars är det då meningen att de här ska finnas på plats: Ann-Cathrin Gunnar (C), ordförande i socialnämnden, Erik Wågman (S), ordförande i tekniska servicenämnden, Leif Ternstedt (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, Håkan Gustafsson (S), ordförande i samhällsplaneringsnämnden, Sylve Jergefelt (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Bo Zander (S), ordförande i parlamentariska nämnden.

Även från kommunens styrelser

På plats är säkert också ordföranden i kommunstyrelsen, Anna-Carin Magnusson (S), liksom kommunalråden Anders Karlsson (C), Laila Norss (KD) samt oppositionsråden Anna Gerebo (M) och Ervisa Dani (L).

Dessutom väntas även politiska företrädare som sitter i kommunfullmäktiges och i kommunstyrelsens presidier, styrelser samt gruppledare för invalda partier, också delta i frågestunden.

Kommunfullmäktiges ordförande, Kurt Johansson (S), välkomnar fler frågor till allmänhetens frågestund på Stadshuset den 5 mars. Frågeställaren får gärna själv läsa sin fråga, annars tar Kurt Johansson hand om att läsa upp frågan.

Mötet genomförs i Stora salen, Stadshuset, och är öppet för allmänheten, som vill komma och lyssna.

Läs gärna din fråga själv

En fråga kan läsas upp av antingen den som lämnat in frågan eller, om man inte själv vill, av kommunfullmäktiges ordförande, Kurt Johansson.

Bakgrund och beskrivning av frågan får inte vara längre än att den kan läsas upp på tre minuter och ska avslutas med en konkret fråga. Den som lämnar en fråga till allmänhetens frågestund får inte vara anonym.

Annons

Frågorna ska lämnas skriftligt senast 24 februari via antingen epost, kommunstyrelsen@nassjo.se, eller skickas till Nässjö kommun, 571 80 Nässjö.

Annons

– Märk kuvertet eller e-postmeddelandet med "Allmänhetens frågestund". Och kom ihåg att uppge ditt namn, anonyma frågor besvaras inte, säger Kurt Johansson.

Frågan kan leda till debatt

Efter att frågan besvarats får ärendet debatteras av kommunfullmäktiges ledamöter i maximalt tio minuter.

– Just i politiska debatten får inte frågeställaren delta och frågan kan inte bli föremål för några beslut, förtydligar Kurt Johansson. Däremot kan debatten avslutas, om så önskas, med en slutkommentar från frågeställaren på maximalt fem minuter.

Så nu är det bara att vässa pennan, greppa telefonen eller sätta igång datorn och skriva.

– Det brukar finnas frågor, som är på tapeten och som allmänheten vill ha svar på. Det kan handla om allt från hyror till simhall, säger Kurt Johansson.

Frågor som brukar engagera är trafiken i stan, underhåll av gator och vägar runt om i kommunen, utbyggnaden av fiber, kollektivtrafiken, träningstider i idrottshallar, byggandet av nya bostäder, parkeringsplatser, skolfrågor och simhallsprojektet för att nämna några ämnen.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan