Annons

Annons

Annons

Insändare
Lurad av idiotiska teorier – lönen kommer ändå

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Den 25 februari höll författaren och doktoranden Jonas Hjalmar Blom ett uppskattat föredrag på kulturhuset Pigalle i Nässjö varvid han gav exempel inom kommunal verksamhet återspeglande byråkrati, bristande kontroll och abstrakta beslut. LKÄ, lönen kommer ändå, även om kontroll, verksamhet och beslut är tveksamma och undermåliga till sin karaktär. Hur är det då i Nässjö kommun och en god vägledning ger handlingarna som ska upp till kommunstyrelsen den 4 mars varvid konsultbolaget EY som anlitas av Nässjö kommun för specifika revisionsuppdrag har gjort en granskning och jag citerar.

Annons

Annons

”Av intervjuer framgår att det är möjligt för chefer att bevilja registrerade reseräkningar och utlägg, även om de saknar kvitto. Det sker ingen uppföljning eller kontroll i efterhand om reseräkningar och utlägg har hanterats korrekt.”

I systemet Visma Window har chefer möjligheter att använda en så kallad ”lönelista” för att stimulera och följa upp avdelningens/enhetens kommande personalkostnader. Syftet är att cheferna ska kunna säkerställa att rätt lön utbetalas till rätt person och att det inte finns personer som får ut lön som inte har anställning. Av intervjuerna framgår att det inte sker någon kontroll eller uppföljning om cheferna använder lönelistan. Det finns ingen processbeskrivning som på ett samlat sätt beskriver kommunens löneprocess.

Vidare visar granskningen också att det inte sker någon dokumentation över vilka kontroller som utförts inför en löneutbetalning, det vill säga, det går inte i efterhand verifiera vilka kontroller som utförts, av vem och när kontrollen genomförts. Det sker ingen uppföljning av i vilken utsträckning chefen använder ” lönelistan” för att säkerställa att rätt lön betalas ut till rätt person.

Eftersom Nässjö kommun är en viktig kund för konsultbolaget EY så uttrycker företaget sig diplomatiskt och i försiktiga ordalag enligt följande. Vår bedömning är att den interna kontrollen avseende löneprocessen inte fullt ut är ändamålsenlig och tillräcklig. Av egen erfarenhet, bristande styrning , ledning och kontroll av denna karaktär skulle ha varit helt otänkbart i ett börsnoterat svenskt aktiebolag.

Urban Persson

Moderaterna Nässjö

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan