Annons

Annons

Annons

Annons

Aneby Centrala öster

Provsvar från Furulid väcker frågor

Sibylla Jämting, berörd fastighetsägare, som vill ha mer information om provsvaren.

Annons

Risken är liten för att villatomter på Furulidsområdet är förorenade, visar provsvaren. Men resultaten väcker frågor.

Den provtagning som genomförts på det aktuella området har resulterat i att samhällsbyggnadsnämnden beslutat att ändra klassningen för potentiellt förorenade områden från hög till låg risk (se separat artikel).

Enligt samhällsbyggnadschef Michael Wirestam ska berörda fastighetsägare få information om provsvaren.

Kände till

Sibylla Jämting är en av de boende i Furulidsområdet. När tidningen fick kontakt med henne på måndagen hade hon i egenskap av villaägare ännu inte fått någon information av kommunen. Hon kände dock till provsvaren.

Annons

Annons

– Jag har fått veta via mina politiska kanaler, säger Sibylla Jämting, som är aktiv för Miljöpartiet.

Enligt henne väcker provsvaren frågor.

– Visst är det positivt med så låga nivåer, men resultatet säger inte så mycket. Betyder det att det är helt ofarligt?

Fick brev

Sibylla Jämting berättar om det brev som länsstyrelsen skickade ut till berörda villaägare, sedan det upptäckts att marken för den planerade inomhushallen kunde vara förorenad.

– Enligt de allmänna förhållningsregler vi fick då uppmanades vi att vara observanta och att söka tillstånd för eventuella grävarbeten.

– Rekommendationen var också att odla bladgrönsaker hellre än rotgrönsaker, fortsätter hon.

Sibylla Jämting har ännu inte hunnit prata med andra fastighetsägare.

– Men klart är att vi måste få mer information av kommunen.

LÄS MER: Nu kan villaägarna få besked

LÄS MER: Oroliga villaägare vill ha svar

LÄS MER: De vill bygga hall med konstgräs

Till toppen av sidan