Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Varför får Kerstin 6500 kronor mindre än Lennart?

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Kvinnor har i snitt 6500 kronor mindre i pension per månad än män. Kvinnors ekonomiska självständighet behöver stärkas, skriver fyra liberaler.

Det behövs bättre arbetsvillkor och karriärtjänster i de kvinnodominerade yrkena i skola, vård och omsorg, skriver fyra liberala debattörer. Höjd brytpunkt för statlig skatt skulle också ge mer i plånboken för många i kvinnodominerade akademikeryrken, som barnmorskor.

Låt oss kalla henne Kerstin*. Kerstin var frånskild när hon gick i pension 2011 som 65-åring i Jönköpings län. Samma år som Kerstin gick i pension föddes hennes barnbarn Alice. Som pensionär är Kerstin fattig. År 2020 har hon endast ett par hundralappar kvar när allt är betalt. Hade Kerstin varit en man hade hon kanske hetat Lennart. Han hade sannolikt haft mer pengar att röra sig med.

Kvinnor har i dag enligt Pensionsmyndigheten i genomsnitt 6 500 kronor mindre i pension per månad än män. Nästan hälften av alla kvinnor tvingas leva på sin garantipension. Kerstin och många andra kvinnor har tjänst för lite pengar under sina dagar. De har jobbat i butiker, förskolor, storkök, kaféer, sjukvården, äldrevården och på andra kvinnodominerade arbetsplatser.

Annons

Annons

Alldeles för många kvinnor i länet och i hela Sverige oroar sig ständigt över hur pengarna ska räcka till. Kvinnor tjänar mindre än män och arbetar mer deltid. Resultatet märks i plånboken livet ut.

Skillnaderna i pension mellan kvinnor och män kommer som det ser ut dag under många år fortsätta vara ännu större än löneskillnaderna mellan könen. För kvinnor är hemma längre med barnen, arbetar kortare dagar och får därmed en lägre inkomstgrundande pension.

Hur kommer det då se ut för Alice, Kerstins barnbarn? Född 2011 och pensionär 2078 om pensionsåldern är 67 år då med. Även om arbetsliv och ojämställda samhällsstrukturer skulle förändras över tid så är sannolikheten stor att Alice kommer ha lägre pension än William som föddes samma år. Om vi inte gör något konkret och kraftfullt NU.

För liberala feminister går vägen till självbestämmande och frihet genom egna pengar. Mer pengar i plånboken ger kvinnor mer makt över sina liv. Kampen på 1900-talet var att få ut kvinnorna på arbetsmarknaden.

I dag måste vi kämpa för att ge män och kvinnor samma möjligheter att både göra karriär och ha ett familjeliv. Därigenom kommer de även ha en större pension och en ökad ekonomisk frihet på äldre dagar.

Liberala Kvinnor och Liberalerna i Region Jönköpings län föreslår fyra åtgärder för att öka den ekonomiska jämställdheten och säkerställa en jämställd pension.

Ett jämställt arbetsliv startar med ett jämställt föräldraskap.

Vi vill införa en ny modern föräldraförsäkring där fokus ligger på barnens första år i livet. Genom att stärka inkomstskyddet och öka flexibiliteten ger vi föräldrar större möjlighet att kombinera familjeliv och yrkeskarriär på jämställda villkor.

Annons

Annons

Sverige har en könssegregerad arbetsmarknad där lönerna i den offentliga sektorn är avsevärt lägre än i den privata.

Men kvinnor måste få möjlighet att göra lönekarriär oavsett om de jobbar inom offentlig eller privat sektor eller som egna företagare. Det behövs bättre arbetsvillkor och karriärtjänster i de kvinnodominerade yrkena i skola, vård och omsorg. Delade turer ska undvikas och heltid ska vara norm.

Svensk politik har under många år missat att se kvinnorna i integrationsprocessen.

Det är centralt för vår liberala integrationspolitik att ge kvinnor möjlighet att lära sig svenska och skaffa sig en egen försörjning. Idag går en majoritet av arbetsmarknadsutbildningarna, arbetspraktiken och nystartsjobben till män. Det är oacceptabelt. Diskrimineringen måste upphöra nu!

Det ska löna sig att studera.

Genom att höja brytpunkten för statlig skatt skulle många kvinnodominerade akademikeryrken som t.ex. förskolechefer, specialistsjuksköterskor och barnmorskor få en lägre beskattning och mer pengar kvar i plånboken.

Om vi gör de här förändringarna nu kommer chanserna öka för Alice att tjäna lika mycket som William. Om vi gör de här förändringarna kommer Alice förutsättning i Jönköpings län se bättre ut 2078 än vad de gör för Kerstin i dag.

Mer pengar i plånboken ger kvinnor mer makt över sina liv. Vi måste stärka kvinnors ekonomiska självständighet. Cash is queen!

Cecilia Elving

ordförande Liberala Kvinnor

Angela Hafström

ordförande Liberala Kvinnor i Jönköpings län

Jimmy Ekström (L)

regionråd i Jönköpings län

Mari Lindahl (L)

ledamot i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet i Region Jönköpings län

*Fotnot: 2011 var vanligaste pensionärsnamnen Kerstin och Lennart enligt tidningen senioren. De vanligaste namnen på nyfödda var Alice och William enligt SCB.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan