Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Tydlig lag behöver skydda barn mot hem fyllda av knark

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Kammarrätten i Jönköping avgjorde saken. Flickan – ”Lilla Hjärtat” – flyttades till biologiska föräldrar. Där tog narkotikan hennes liv. Hon fyllde aldrig fyra.

Socialförvaltningen i Norrköping hade övertygat en lägre domstol – förvaltningsrätten – om att föräldrarnas krav att ta över vårdnaden inte kunde godtas. Det bästa för henne var att inte lämna de fosterföräldrar där hon bott sedan hon föddes.

Men efter att juridiska ombud sagt sitt i rättssalen skickade kammarrätten flickan till de föräldrar där hon senare hittades död. Två andra, ännu levande, barn i lägenheten omhändertogs av det sociala. De narkotikaberoende föräldrarna häktades.

Det har givetvis blivit debatt, och en del politiska krav på lagskärpningar. På nyhetsplats i Dagens Nyheter och andra tidningar belystes tydligt de båda kärnpunkterna, men ändå tassas det i debatten tyst kring dessa. Den ena är hur berusningskemikalierna ofta blir förödande för barns hemmiljö, trygghet och hälsa. Den andra är att just detta kan väga så lätt i en del rättssalar, som hos kammarrätten i Jönköping.

Annons

Annons

Det finns sedan 2015 ett utarbetat lagförslag om större vikt för barnets bästa i bland annat mål om att avbryta fosterhemsplacering och flytta barn till biologiska föräldrar. Förslaget medföljde i en mycket stor utredning som 2012 tillsattes av Reinfeldtregeringen och till stor del handlade om regelverk för tvångsvård vid bland annat statliga ungdomshem. Ansvarigt statsråd 2012 var nuvarande landshövdingen Maria Larsson, från KD, sådant detta parti var före de senaste årens drastiska högergir.

Förslaget ser onekligen klokt ut, frågan är om det är tillräckligt skarpt för att verkligen rå på sådana jurister som tar alltför lätt på vad barn utsätts för i hem där berusningskemikalierna – från etanol över THC till fentanyl – präglar tillvaron. Med nuvarande lagstiftning kunde förvaltningsrätten döma så att det hade räddat treåringens liv. Att paragrafer som är tydligare, utan att innehålla klartext om narkotika och alkohol, hade gett en annan dom i Jönköping är tänkbart. Säkert är det inte alls.

Jag har läst inlägg från partiledningsnivå, från sådana motpoler som Ulf Kristersson (M) och Anders W Jonsson (C), där narkotikans avgörande betydelse i Norrköpingsfallet inte nämnts med ett ord av Anders W Jonsson och med bara ett enstaka ord av Ulf Kristersson.

Annons

Det finns på fler håll en utbredd ovilja att vara obekvämt tydlig gentemot berusningskemikaliernas lättstötta vänner och lobbyister. När lagskärpningen kommer bör det stå, i en lagtext juristerna inte kan prata bort, att farorna med hemförhållanden präglade av narkotika och alkohol hör till det som särskilt ska beaktas vid beslut i vårdnadsärenden och om fosterhemsplaceringar.

Åke Wredén (L)

Tidigare kommunfullmäktig i Eksjö

Annons

Annons

Till toppen av sidan