Annons

Annons

Annons

ledare liberalCoronaviruset 2020-2022


Ledare: Det här var rätt beslut vid fel tidpunkt

Text

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende liberal.

Regeringen trycker gärna på vikten av att fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt. Tisdagens besked levde inte upp till det.

Socialminister Lena Hallengren (S), statsminister Stefan Löfven (S) och vice statsminister Isabella Lövin (MP) meddelade regeringens nya åtgärder på tisdagseftermiddagen.

Från och med onsdagen gäller besöksförbud på landets samtliga äldreboenden, meddelade regeringen vid en pressträff på tisdagen. Med tanke på det ofta upprepade mantrat om hur viktigt det är att skydda den äldre befolkningen från att smittas av det nya coronaviruset kan man undra varför direktivet inte kommit tidigare.

Det är sant att vi har kommunalt självstyre i Sverige och att äldreomsorg är kommunernas ansvar. Det är sant att många kommuner redan har infört egna förbud eller åtminstone uppmaningar. Det är också sant att regering och folkhälsomyndighet har varit nog så tydliga med att det inte är lämpligt att besöka äldre anhöriga. Inget av detta är dock detsamma som ett nationellt förbud utfärdat från högsta ort.

Annons

Annons

Det finns vissa lagliga svårigheter med att neka besök. Äldreboenden i Sverige är inte institutioner utan bostäder, där de äldre antas kunna vara herrar i sina egna hus. Ett nationellt förbud hade manat på fler kommuner att sätta ned foten tydligare och också gett auktoritet i till exempel diskussioner om vad som är att betrakta som nödvändiga besök och inte.

I Gnosjö kommun har fyra brukare inom äldreomsorgen konstaterats smittade. I Nässjö pratas det om tre–fyra kända fall. Regeringen trycker gärna på vikten av att fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt. Det är riktigt, för det gör att åtgärder kan få rätt effekt och gå att hålla fast vid tillräckligt länge. Eftersom besöksförbudet stämmer väl med den intention som redan gällt ett bra tag borde dock beslutet ha kommit betydligt tidigare. Det hade underlättat för kommunerna.

Regeringen meddelade på tisdagen också att Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att testa fler för covid-19. Det är väl i linje med att WHO understryker vikten av att testa så mycket man kan. Sydkorea och Tyskland lyfts dessutom ofta fram som framgångsrika exempel och där är storskalig testning i kombination med smittspårning ett bärande inslag i strategin.

Annons

Sverige testar sedan en tid endast vårdpersonal och patienter som behöver sjukhusvård. Det är en rimlig prioritering inom den kapacitet som finns, men som nu alltså ska utökas. Vikten av att inte lämna några luckor i testningen i sjukhusmiljö underströks på tisdagen då ett fall av sjukhussmitta upptäcktes i Sundsvall.

Annons

Alla kommer aldrig att kunna testas, så prioriteringar kommer att behöva göras även med ökad kapacitet. Näst på tur kommer personal i äldreomsorgen. Det vore också önskvärt att testa alla brukare som kan ha kommit i kontakt med smitta, även om de är symtomfria. I nästa steg kommer personer med samhällsviktiga jobb som kan återgå i jobb om de är smittfria och inte har svåra symtom.

Problemet är att det kommer att ta tid att öka testkapaciteten. Därför borde myndigheten ha fått direktivet för ett bra tag sedan. Regeringens mantra om rätt beslut vid rätt tidpunkt borde omformuleras till att rätt åtgärd ska vidtas vid rätt tidpunkt. Då ingår att fatta tidiga beslut så att åtgärderna finns att ta till när de behövs.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan