Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Fullmäktige valde enklaste vägen

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Insändarskribenten är missnöjd med beslutet i Nässjö kommunfullmäktige. Bilden är tagen vid ett annat tillfälle.

Den 26 mars 2020 sammanträdde Nässjö kommunfullmäktige för att bl a behandla och besluta om en motion från Sverigedemokraterna/SD där detta parti i motionen föreslog att "IS terrorister ska inte försörjas av invånarna i Nässjö kommun", ett ganska modest och naturligt yrkande från SD enligt min uppfattning.

Vad dessa IS-terrorister ägnat sig åt för hemskheter då organisationen försökt att återskapa sitt kalifat är jag övertygad om att de flesta av oss känner till, varför jag inte nämner detta här. I kommunens svar på motionen framgår bl a att "motionärernas förslag är inte möjligt att realisera då de bryter mot svensk lag". Den grundlag som kommunen då avser är Regeringsformens/RF:s olika paragrafer. Därutöver åberopas även Socialnämndens yttrande om att det enligt Socialtjänstlagen/SoL inte är förenligt för en socialnämnd att arbeta "på det sätt som motionärerna föreslår".

Annons

Annons

Det är då att observera att andra kommuner i landet, främst då i Skåne, där beslut tagits i respektive kommunfullmäktige om att "den som deltagit i eller understött terrorism inte är välkommen till kommunen". Såvitt jag kan erinra mig är Skåne sedan 1658 likaså ett svenskt område och borde då, helt naturligt, följa samma lagar som tillämpas i Nässjö kommun. Så är uppenbarligen inte fallet då Nässjö kommun gör en annan tolkning av samma lagar och då till förmån för de eventuellt till Nässjö kommun återvändande IS-terroristerna.

Kommunfullmäktige i Nässjö, samtliga partier, hade vid senaste mötet möjlighet att visa enad front mot dessa återvändande IS-terrorister genom att göra samma tolkning som kommunerna gjort i bl a Staffanstorp. Tyvärr blev detta inte fallet utan alla partier, S, C, KD, MP, L, V samt M, utom SD röstade för att dessa återvändande IS-terrorister fortsättningsvis skall försörjas av invånarna i Nässjö!!

Det kommunala självstyret ger kommuner rätten att själva bestämma bl a om sin socialpolitik, men i slutändan är det ändå Sveriges domstolsväsen, i detta fall förvaltningsdomstolarna, som sätter ramverken huruvida vilken tolkning av lagen som är den rätta. En IS-återvändare, som nekas försörjningsstöd, kan då vända sig till Förvaltningsdomstolen därest denne är missnöjd med det fattade negativa beslutet om försörjningsstöd. Först då vet vi med säkerhet den rätta tolkningen av gällande lagstiftning.

Annons

Kan bara konstatera att Nässjö kommun inte "vågade" annat än att välja den "enklaste vägen" genom att fortsättningsvis ge dessa ev IS-återvändare rätten till försörjningsstöd av invånarna i Nässjö kommun. Dessa återvändare har genom sitt sätt att vara medlemmar av terrorsekten klart visat sitt "hat" mot vår kultur, vårt sätt att leva m m. Trots detta agerande är dessa välkomna att bli försörjda av invånarna i Nässjö kommun. De partier som röstade emot SD:s motion anser jag därför vara IS-vänliga på ett sätt som inte är begripligt.

Lennart Forsberg

Norra Sandsjö

Annons

Annons

Till toppen av sidan