Annons

Annons

Annons

Nässjö Centrum

Nässjö avvaktar med krisledningsnämnd

Det är inte just nu läge för att kommunstyrelsen övergår till en krisledningsnämnd. Nämnderna klarar fortfarande sina uppdrag.

Anna-Carin Magnusson (S), kommunstyrelsens ordförande, säger att kommunen än så länge klarar sitt arbete. Det är inte aktuellt i nuläget med en krisledningsnämnd.

Det är orostider och kommunstyrelsens ordförande Anna-Carin Magnusson (S) ger information om hur Nässjö kommun arbetar.

– I dessa tider är det många som är oroliga. Det är förståeligt, men det är centralt att vi som myndighet agerar med eftertanke och lugn, är hennes ståndpunkt.

– Det är viktigt att komma ihåg att rätt insats ska göras vid rätt tidpunkt – precis som Folkhälsomyndigheten återkommit frekvent till under senare tid.

Nässjö kommun bedömer att det ännu inte är läge för kommunstyrelsen att övergå till krisledningsnämnd.

Annons

Träffas ofta

– En del kommuner i landet har tagit steget, andra inte. Än så länge har majoriteten valt att inte gå över. Mig veterligen så har ingen kommun i Jönköpings län gått över till krisledningsnämnd, säger hon.

Annons

Övergången är en fråga för bedömning och den ska göras av kommunstyrelsens ordförande, hon själv, i samråd med kommundirektör Karl-Gustav Bartoll och och räddningschef Jonas Petri enligt Plan och strategi för allvarlig och extraordinär händelse 2020-2023. Bedömningen grundar sig på hur organisationen klarar av att hantera sina uppdrag.

Nässjös kommunledning har tät kontakt med räddningschef Jonas Petri.

– Det finns inget som i skrivande stund indikerar att Nässjö kommuns nämnder inte klarar av sitt uppdrag, enligt Magnusson.

– Vår krisledningsgrupp träffas två till tre gånger i veckan och vid varje mötestillfälle ges rapport om berörda nämnders status. Samtliga rapporterar att man har läget under kontroll. Det är ansträngt på sina håll, men man har kontroll.

Finns kontroll

Hon konstaterar därmed att Nässjö kommun inte befinner sig i en extraordinär händelse på det sätt som lagen definierar.

Det finns smittade människor i kommunen, men de är inte flera än att vår organisation kan klara av att upprätthålla verksamheten på ett bra och tillfredsställande sätt.

– Vi har många duktiga och ambitiösa medarbetare som gör sitt yttersta för våra medborgare. Att det finns oro i samhället motiverar inte en övergång till krisledningsnämnd.

Annons

Annons

Kommundirektör Karl-Gustav Bartoll.

Hennes rapport är föranledd av att Lennart Forsberg (SD) uttryckt en oro över beredskapen och vill ha besked.

– Lennart Forsbergs hänvisningar till gällande lag är korrekta. Vårt planverk för krishantering är uppbyggt enligt detta och vi följer utvecklingen minutiöst. Att WHO kallar pandemin ”ett hot mot mänsklighetens överlevnad” är en sak, antagligen har de ett något större perspektiv än Nässjö kommun, Jönköpings län och Sverige.

– Vi måste bedöma vår situation utifrån det läge vi har regionalt och lokalt, säger Magnusson.

Nässjös webbsida

– Om nämndernas förmåga börjar halta så kommer krisledningsnämnden att kliva in och ta över hela, eller delar, berörd verksamhet.

På Nässjö kommuns webbsida, under rubriken Covid 19, finns gott om information för den som vill läsa mera. Här finns också en länksammanställning till de myndigheter som har ett ansvar i den här frågan och länkar till deras respektive webbsidor.

Kommunfullmäktiges ledamöter kommer att få information i närtid säger Magnusson.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan