Annons

Annons

Annons

Aneby Centrala öster

Evighetsärende fick tas upp på nytt

Text

Det blev bakläxa för samhällsbyggnadsnämnden. Svartbygget i kvarteret Rödklinten 4 fick tas upp ännu en gång.

Ärendet med Rödklinten har nu kunnat avslutas för andra gången.

ANEBY

Det handlar om ett långdraget ärende, som började med att en fastighetsägare i det aktuella området anmäldes för svartbygge av en granne. Vederbörande hade, utan bygglov, byggt en friggebod på sin tomt.

Annons

Annons

Han uppmanades att söka lovet i efterhand och fick det också, trots att friggeboden låg på så kallad prickad mark. Detta eftersom det betraktades som en mindre avvikelse.

Ny behandling

Sedan den klagande gått vidare till högre instanser fick samhällsbyggnadsnämnden ta upp ärendet igen. Det resulterade så småningom i en ny detaljplan för området. Den gjorde det möjligt att bebygga de relativt små tomterna nära gränsen i söder mot kommunens mark.

Den klagande grannen överklagade beslutet om detaljplanen till flera instanser, men fick inget gehör. För ett år sedan beslutade samhällsbyggnadsnämnden att avsluta ärendet.

Inte slut

Men det tog inte slut med det. Vederbörande överklagade det beslutet. Det resulterade i att mark- och miljödomstolen upphävde beslutet och återförvisade det till nämnden. Detta eftersom man bedömde att det krävdes bygglov för den aktuella friggeboden och att det inte framkommit något bygglov fanns.

Samhällsbyggnadsnämnden har uppmanat berörd fastighetsägare att komma in med en bygglovsansökan. Så har också skett. Bygglov har beviljats och därmed har ärendet ännu en gång avslutats.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan