Annons

Annons

Annons

Insändare
Folkbildning i coronatider

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Det är viktigt att ställa om och inte in möten under denna oroliga tid som coronakrisen för med sig. Ett sätt att träffas kan vara digitala möten anser insändarskribenterna. Genrebild.

Just nu befinner vi oss alla i en orolig tid. En tid som präglas av kris, rädsla och ovisshet. Spridningen av coronaviruset har ställt oss inför utmaningar vi sällan tidigare upplevt i det svenska samhället. Det påverkar alla och det är allas ansvar att stoppa spridningen av viruset. Vi behöver samtidigt slå vakt om den tillit som präglar vårt demokratiska samhälle.

Den psykiska ohälsan kommer med stor sannolikhet att öka till följd av coronakrisen. Därför behöver samhället prioritera och planera för viktiga kommande insatser redan idag. Folkbildningen och hela den ideella sektorn är viktiga aktörer för att skapa ett skyddsnät som fångar upp människor, såväl idag som när krisen är över.

Annons

Annons

Tillit till andra människor eller till det demokratiska systemet kommer inte av sig självt. Tillit upprätthålls av möten mellan människor, genom att människor träffas på föreningsmöten, deltar i studiecirklar och delar kulturella upplevelser. Som en effekt av coronapandemin har allt detta försvunnit på några veckor.

Inom den ideella sektorn och inte minst inom Studieförbundet Vuxenskolan vet vi också att människor behöver mötas för att få utlopp för sina intressen, men också för att dela glädje och sorg. Vår verksamhet kan vara extra viktig för till exempel äldre som annars lever i ofrivillig ensamhet eller för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det är grupper som nu är speciellt utsatta som en effekt av risken för smittspridning av covid-19.

Precis som vid andra samhällskriser, som vi till exempel gjorde under flyktingvågen 2015, kan den ideella sektorn och folkbildningen snabbt ställa om och börja jobba genom våra tusentals frivilliga ledare, och skapa möjligheter för samtal, bildning och samverkan.

Som ett av Sveriges största studieförbund har vi inom Studieförbundet Vuxenskolan ett stort ansvar. Vi ställer inte in, vi ställer om och vi ställer upp. Just nu flyttar vi, liksom många kulturutövare, vår verksamhet till digitala kanaler. Vi ger också stöd till föreningar så att deras medlemmar kan fortsätta att träffas digitalt.

Annons

Nu sjösätts många stora krispaket och extraordinära insatser för att klara krisen. För att långsiktigt säkra folkhälsan och demokratin är det viktigt att nu och i flera år framöver stärka anslagen till folkbildningen. Inte minst gäller det på kommunal och regional nivå där betydelsen av att erbjuda invånarna fler inkluderande sammanhang och fler mötesplatser är som störst. Bara så kan vi stärka den psykiska hälsan och trygga tilliten mellan människor och till samhället.

Kommunerna, regionerna och staten måste nu ställa upp för oss, så att folkbildningen hållbart och uthålligt kan ställa upp för samhället och förverkliga allas drömmar om ett liv efter corona.

Johan Fyrberg, förbundschef för Studieförbundet Vuxenskolan

Siv Fransson, avdelningschef, SV Jönköpings län

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan