Annons

Annons

Annons

ledare borgerlig


Ledare: Låt oss behålla våra pengar för turismens skull

Text

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende borgerlig.

Regionrådet Rune Backlund (C) lägger flera miljoner på att marknadsföra länet. Men pengarna kommer inte göra någon större skillnad.

Regionråd Rune Backlund (C) lägger miljoner på att marknadsföra Jönköping.

Ingen turism före midsommar. Det utgår Stockholms handelskammare från i sin analys av bortfallet för svensk ekonomi när resandet i princip upphört. Krisen för besöksnäringen kommer kosta tiotals miljarder, enligt handelskammaren.

Det är inte bra. Svensk turism har de senaste 20 åren skapat jobb i dubbelt så stor utsträckning som ekonomin i stort, enligt Tillväxtverket. På 20 år har sektorns exportvärde, alltså utländska besökares konsumtion i Sverige, ökat med 255 procent – medan den samlade varu- och tjänsteexporten ökade med 113 procent.

Annons

Annons

Den utländska turismen står för en växande andel av intäkterna. Det gör att bortfallet blir mer kännbart. Där är vi inte ensamma. Efter finanskrisen har sydeuropeiska ekonomier blivit allt mer beroende av turism. Den strategin för ekonomisk återhämtning har dock börjat stöta på hinder.

I Barcelona, Venedig och Lissabon har ett medborgerligt och politiskt motstånd mot massturism byggts upp. Protester, turistskatt och bostadsbrist har följt av att städerna lättar på förlegade hyresregler utan att skapa nya fungerande regler för en öppen digital delningsekonomi där uthyrning av privatbostäder ökat kraftigt genom tjänster som Airbnb.

Att resa är det bästa en människa kan göra för att öppna sig för andra kulturer. Men motståndet är samtidigt förståeligt. Om turism sätts som överordnat mål i en kommun eller region växer givetvis frågan bland lokalborna vem ens boplats är till för.

I början av april valde Region Jönköping att ge Smålands Turism AB ett extra stöd på två miljoner kronor för att få fler att besöka länet när sommarens utlandssemestrar ställts in. Egentligen var det regionråd Rune Backlunds (C) beslut.

Annons

Som ordförande i ANA-nämnden, med ansvar för turismfrågor, får han i brådskande ärenden göra så utan att gå via nämnden. Backlund motiverade utlägget med att nuvarande situation är ”en möjlighet som vi av flera skäl inte har råd att missa.” Därtill lägger regionen fyra miljoner på att utbilda företagare inom besöksnäringen (JP, 14/4).

Annons

Politiker har ofta en övertro på utfallet av marknadsföring. I exempelvis Jönköping fick skattebetalarna 2018 hosta upp 11 miljoner för att attrahera turister med hjälp av en gladiatorutställning. Man räknade med 75 000 besökare men det blev en knapp tiondel.

Det här problemet är inte unikt för Jönköping. I Österrike har turistminister Elisabeth Köstinger öppnat för utländsk sommarturism från exempelvis Tyskland, om än med tydliga försiktighetsåtgärder.

Beskedet kom efter att branschorganisationer räknat fram att inhemsk turism inte räddar den djupt krisande branschen. Hälften av turistindustrins arbetskraft kommer från andra länder än Österrike, och utländska turister står för 75 procent av övernattningarna.

Turismen är en viktig bransch för många länder. Den står för en tiondel av EU:s ekonomi och 22,6 miljoner jobb, motsvarande över 11 procent av arbetskraften i EU.

Annons

I måndags gick därför turistministrar från nio EU-länder – Bulgarien, Cypern, Frankrike, Grekland, Malta, Italien, Portugal, Rumänien och Spanien – ut i ett öppet brev. De vill skapa ”turistkorridorer” mellan områden som kontrollerat smittspridningen.

Det är konstruktivt att politiker försöker skapa optimism för företag och konsumenter mitt i nedstängningen. I Gränna liksom Gerona oroar sig besöksnäringen för tomheten. Men enligt handelskammarens regionala analys kommer Jönköpings län förlora långt mindre än rikssnittet på minskad turism, medan förlusterna i Kronoberg och Västra Götaland ligger en bit över snittet.

Annons

Det väcker frågan om Backlunds pengar verkligen gör någon skillnad. Ska Backlund betala oss med våra skattade pengar för att vi ska upptäcka vårt eget län?

Det kommer vara annorlunda utan turister. Men det kommer också ge tid att reflektera över vem städer och byar är till för. I Paris börjar invånarna att upptäcka hur staden ser ut och låter utan miljontals turister. Tystnad, stillhet, långa balkongvistelser och återknutna band till grannar och lokala handlare är mjuka men ack så viktiga värden.

För det behövs inga marknadsföringsmiljoner från politiker. Låt pengarna stanna i fickorna på dem som vill stötta sin lokala besöksnäring.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan