Annons

Annons

Annons

Insändare
Den bortglömda riskgruppen

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Våldsutsatta kvinnor är också en riskgrupp till följd av coronapandemin anser insändarskribenten. Genrebild.

Fysiskt våld, mentalt våld och hedersrelaterat våld. En konstant rädsla som aldrig försvinner. Tyvärr är det vardagen för somliga kvinnor i vårt samhälle. En pressad sjukvård, bortprioriteringar i samhället samt det tragiska faktum att flera kvinnor tvingas vara hemma med sina våldsamma män försätter redan utsatta kvinnor i en ännu värre situation till följd av covid-19. I den allvarliga kris vi befinner oss i nu är det mycket fokus på politiska frågor som sjukvård, skola, ekonomi och jobb. Givetvis är dessa ämnen högst relevanta i rådande läge, men vem talar egentligen om de utsatta kvinnorna?

Annons

Annons

Riskgrupper för coronaviruset utgörs av äldre och sjuka, men även våldsutsatta kvinnor och barn riskerar att fara illa till följd av samhällets åtgärder för att stoppa spridningen. Tyvärr glöms den här gruppen alltför ofta bort, även till vardags. I nuvarande kris tvingas många utsatta kvinnor stanna hemma med sina män. De viktiga andrum som vanligtvis finns i form av idrottsaktiviteter, teater, bio samt andra evenemang försvinner också för dessa kvinnor. I andra länder som Kina och USA hävdar flera kvinnorättsorganisationer att våld i nära relationer ökar i takt med att covid-19 sprider sig. I Kina uppskattas det att 90 procent av våldet i nära relationer beror på covid-19 och man har sett en hög ökning av våldet, med 162 fall i februari i år, jämfört med 47 fall i samma månad i fjol. Det finns en tydlig korrelation mellan våld i nära relationer och covid-19. I Kina har man dragit slutsatsen att den allmänna oron i karantänen kombinerat med de ekonomiska svårigheterna ökar konflikter och våld i hemmet. Om man ser på andra ekonomiska kriser som exempelvis börskraschen samt dess efterföljder under början av 2000-talet kunde man se en markant ökning av mäns våld mot kvinnor, detta visar en omfattande amerikansk studie från 2016. Det finns alltså en stark korrelation mellan mäns våld mot kvinnor och ekonomiska kriser. Under kriser då sjukvården redan är väldigt pressat minskar stödet för utsatta kvinnor ännu mer än vanligt. Flera kvinnorättsorganisationer i Europa varnar för och hävdar att samma utveckling sker eller kommer ske i Europa. Även Sverige kommer att drabbas.

Annons

FN:s generalsekreterare António Guterres hävdar att kontakten med offentliga hjälptjänster för kvinnor har fördubblats i några länder. Han uppmanar också alla länder ska jobba för att eliminera våld i nära relationer och ser det som en viktig åtgärd mot den rådande pandemin. Samhället och mer specifikt civilsamhället måste ta krafttag mot dessa problem, och därför uppmanar jag alla att agera vid misstanke om våld. En knackning på dörren kan stoppa pågående våld, ett telefonsamtal till polisen kan rädda någon annans liv. På samma sätt som vi uppmanas hålla avstånd till varandra och undvika stora sociala tillställningar bör vi likväl tänka på att ta vårt ansvar gentemot våldsutsatta kvinnor. Alla påverkas av pandemin, och det är varje människas uppgift att ta ansvar nu – på alla plan. Det krävs också att vi vidtar politiska åtgärder, och det snarast. Vi kan inte vänta. Ingen kvinna ska tvingas utsättas för våld, varken nu eller i framtiden. I Moderaterna vill vi se en riktig förändring och därför vill vi bland annat satsa på hårdare straff för kvinnofridskränkning och våldtäkt, obligatorisk häktning av personer misstänkta för grov kvinnofridskränkning samt högre användning av kontaktförbud med fotboja. Vi vill också att en ny sekretessbrytande regel ska införas för att fler fall av våld i nära relationer ska förebyggas samt att gärningsmannen ska flytta – inte offret. Det är vår uppgift, plikt och skyldighet att uppmärksamma de här problemen varje dag. Extra viktigt är det i rådande kris att inte glömma bort den bortglömda riskgruppen – de utsatta kvinnorna.

Emelie Wikander, jämställdhetsansvarig och styrelseledamot i MUF Jönköpings län

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan