Annons

Annons

Annons

Insändare
Ta ansvar för integrationen

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Insändare/Replik

Svar till moderaterna Malin Wengholm, Dan Sylvebo, Carina Bardh, och Henrik Jansson i tidningen den 2 maj.

Med stor förvåning och förskräckelse läser vi insändaren om en stramare invandringspolitik. Två moderata gruppledare i regionen och två kommunalråd tycker att Sverige måste begränsa eller till och med stoppa asylrätten.

Asylrätten är en mänsklig rättighet – enligt såväl lag som de konventioner Sverige undertecknat. ”Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse.”

Annons

Annons

Kommunalråden och regionråden härleder sina krav från en tankesmedja som i en rapport har kommit till slutsatsen att integrationen måste fungera bättre om vi ska kunna bygga en stark välfärdsstat. Det är väl inte så mycket att säga om det men att alla problem som Sverige har just nu beror på flyktingarnas bristande integration är litet väl magstarkt.

Sedan har gruppledarna inte läst tankesmedjans slutsats som är en viktig del av rapporten. Där ställs frågan: ”Vad kan din arbetsplats eller kommun göra för att förbättra integrationen? Hur kan näringslivet ta ett större ansvar?”

”Samarbete med näringsliv och civilsamhälle, liksom sociala företag är viktiga att uppmuntra och tillvarata. Mindre kommuner som framgångsrikt lyckas att korta tiden för att nå första jobbet har ofta etablerat informella arbetssätt och frekventa kontaktytor mellan centrala aktörer såsom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen och lokala företag. I de kommuner där dessa aktörer inte aktivt samarbetar är förutsättningarna för en snabb arbetsmarknadsintegration sämre. Dessutom konstateras att ett effektivt mottagningssystem som aktiverar flyktingar och uppmuntrar språkträning redan under asylutredning är mycket viktigt.”

Det är alltså kommunernas – och regionens uppgift – att se till att integrationen lyckas. Det är dessutom gruppledarnas eget ansvar att skapa en fungerande integration, tillsammans med andra förstås.

Annons

Slutligen vill vi än en gång betona att asylrätten är en mänsklig rättighet - enligt såväl lag som de konventioner som Sverige har undertecknat.

Vi accepterar inte att ni, eller andra, vill inskränka mänskliga rättigheter.

För styrelsen för föreningen Kvar i Vetlanda

Daniel Berner, ordförande

Gisela Brumme, vice ordförande

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan