Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Coronapandemin är en större ödesfråga än integrationen

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Svar till M-politikerna Malin Wengholm, Dan Sylvebo, Carina Bardh och Henrik Jansson i tidningen den 2 maj.

Läste debattartikeln ”Sverige behöver en stram invandringspolitik” undertecknad av de moderata regionråden Malin Wengholm och Dan Sylvebo med flera i tidningen i lördags, 2/5. Tvärtom mot era intentioner så bidrar ni till polariseringen i invandrings- och integrationsfrågan med de argument som ni för fram. Ni får det i debattartikeln att se ut som att ni påstår att nästan 20 procent av befolkningen, det vill säga de cirka två miljoner av Sveriges innevånare som är födda utomlands, är orsaken till ”gängkriminalitet och skjutningar”, att ”skolan inte längre är en självklar plats för klassresor” samt att ”människor som jobbat hela livet får inte vardagen att gå ihop på ålderns höst.” Det sistnämnda ska väl tolkas som att ni menar att pensionerna är otillräckliga? Ni skriver att ”när många lever på bidrag och inte på eget arbete räcker inte pengarna. Välfärdens kärna blir lidande.”

Annons

Annons

Men menar ni på fullt allvar att kriminaliteten, skolans utbildningsproblem och de i många fall alltför låga pensionerna är invandringens fel?

Bidrar ni inte i högsta grad till att göra de invandrare som har kommit till Sverige under 2000-talet till syndabockar för flera olika samhällsproblem som decennier av svensk politik påverkad av olika partifärg inte har lyckats komma tillrätta med? Den borgerliga regeringen med Moderaterna i spetsen sänkte under sina åtta regeringsår 2006-2014 enligt statistik från OECD skatten kanske mest i hela västvärlden. Vad hade hänt om en del av dessa pengar istället hade satsats på rättsväsendet, skolan, integrationen och på en bättre pensionsreform?

Det är naturligtvis riktigt att det behöver satsas resurser på den stora grupp av våra nya svenskar som saknar utbildning och/eller jobb så att de blir integrerade i samhället. Den frågan är såklart viktig, men har debatterats i många år nu och integrationen jobbas det ju redan med. Det tar som bekant tid, snabbare får det naturligtvis gärna gå, men integrationsarbetet underlättas inte av att också Moderaterna ger arbetslösa invandrare skulden för Sveriges olika problem. Ni glömmer dessutom att nämna det stora flertalet invandrare som faktiskt redan är integrerade och som både arbetar och betalar skatt alternativt studerar för att bli attraktiva på arbetsmarknaden så småningom.

Ni tycker detta är en ödesfråga som berör hela vårt land. Men ni får faktiskt ursäkta, just nu är det coronapandemin och hur Sverige och övriga världen hanterar den och de konsekvenser som den för med sig som är den stora ödesfrågan för hur framtiden ska bli, inte integrationen av nya svenskar. När vi är igenom pandemin och hjulen åter börjar snurra igen är det troligtvis klimatfrågan och övriga miljöfrågor som rimligtvis är en av Sveriges och världens ödesfrågor för om mänskligheten ska ha en framtid. I den jämförelsen är integrationsfrågan en sakpolitisk viktig fråga bland många andra viktiga inrikesfrågor i Sverige. Men jag hoppas att den frågan inte får fortsätta att skymma sikten för alla andra viktiga frågor såsom den nästan har gjort under några års tid.

Annons

Annons

Sverige har för närvarande redan en stram invandringspolitik. Moderaterna vill uppenbarligen att den ska stramas upp ytterligare till näst intill ett stopp. Anhöriginvandring vill ni också stoppa. Den politiken riskerar att hålla isär splittrade familjer i många, många år framöver. Är det så Moderaterna vill ha det? Är det framtidstro? Gynnar det integrationen? Jag tycker det är fruktansvärt inhumant och människofientligt. Moderaterna låter alltmer som Sverigedemokraterna och andra invandrarfientliga grupperingar. Det gör mig mycket, mycket besviken.

Mats Thiger

Till toppen av sidan