Annons

Annons

Annons

Insändare
Det enda sunda beslutet

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Replik till Volker Sissek i SMT den 9maj 2020.

Naturligtvis har vi all respekt för kommunens revisorer som på ett utmärkt sätt granskar den kommunala verksamheten. Dessutom finns i många nämnder ett kontinuerligt förbättringsarbete där revisionen är en rådfrågande instans kring ekonomiredovisning och tydlighet i de politiska besluten kring ekonomiska frågor. Att revisorerna under rådande omständigheter ger förslag på en anmärkning är inget konstigt utan deras uppgift enligt god revisorssed.

Annons

Annons

Det som dock är mycket viktigt att ha med sig i resonemanget och som revisorerna skriver om i sitt utlåtande är att det finns förmildrande omständigheter – man kan se att kostnadsutvecklingen bryts och anpassas nedåt. Dessutom påpekar man att det är en ny sammansättning av nämnden sedan valet 2018 och en ny förvaltningsledning som tillkom från halvåret 2019.

Vi vill inte skjuta våra förtroendevalda i ryggen genom att acceptera en anmärkning utifrån förutsättningarna. Vår bedömning är att vi har förtroende för samtliga politiker i nämnden och för deras hårda arbete. Dessutom ser vi en ny förvaltningsledning som tar ansvar, har påbörjat en långsiktig och strategisk resa mot en budget i balans.

Vidare har nämnden varit helt transparent mot sin uppdragsgivare, kommunfullmäktige, och kontinuerligt redovisat sitt ekonomiska utfall. Vi kommer att vara stödjande i den kommande processen i det tuffa förändringsarbete som kommer att krävas framöver för att nå en budget i balans.

Anders Wilander (M), kommunalråd

Mats Holmstedt (M), ordförande Moderaterna i Tranås

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan