Annons

Annons

Annons

Debatt
Byggnation i parken – ja tack!

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

För oss är respekten för andras åsikter grunden för en bra dialog och den tycker vi saknas i denna fråga. Kring frågan om Detaljplanen Ekmarksberg 1:1 finns det naturligtvis även de som tycker att detta är ett bra förslag och att byggnation i Tranås Bostäders regi är ett alternativ. Vi som politiker har till uppgift att ta tillvara hela kommunens intresse från ett ”helikopter-perspektiv” och på ett sunt sätt se till att alla verksamheter, behov och projekt drivs på bästa sätt utifrån skattebetalarnas pengar.

I viss mån kan vi se faran i demokratin när en enskild fråga tar så stor plats och att man tappar perspektivet på hela kommunens utveckling. Frågan är om de som vill ha en byggnation eller de som inte har en stark åsikt emot vågar att komma till tals.

Annons

Tranås Kommun står inför stora utmaningar och vi behöver fler bostäder och ett varierat bostadsbyggande. Från politikens sida stödjer vi en dynamik vad det beträffar utförare, boendeform, variation inom bostadsområden samt placering i kommunen. En annan viktig aspekt är att erhålla den rotation på bostadsmarknaden som man eftersträvar i samhället – där nyproduktion leder till att det frigörs lägenheter och villor vilket som i sin tur leder till den marknad där allas behov kan tillgodoses. Ett av de utpekade områdena är just Ekmarksberg 1:1 för dess centrala placering i staden och den bedömda lämpligheten för bostäder. Staden binds ihop genom att komplettera bebyggelsen längs Falkgatan med bostadshus och man kan också se att säkerheten i området kan höjas med mer stadslik bebyggelse och belysning. Läget ger oöverträffad närhet till Ekmarkspark, Östanåparken, Simhallen, Storgatan, Stationen med mera.

Annons

Många vill inte se en byggnation över huvud taget i parken. Frågan är då hur man ställer sig till de befintliga byggnadernas existens: LSS-boendet Parkgården, Gillestugan samt Skate-parken. LSS-boendet Parkgården bedriver dessutom just nu sin verksamhet i en utdömd fastighet och ny kan inte uppföras på grund av att en giltig detaljplan saknas

I diskussioner i diverse medier framförs det ofta synpunkter kring detaljplanen och förslag på att bygga på tomter som inte kommunen äger i denna anda vill vi ge följande korrigerande synpunkter. Det nuvarande förslaget till Detaljplan strider inte mot strandskyddet. Tidigare utgåvor har gått in någon meter på den zon på 100 m som gäller från vatten. Dessutom betraktas marken kring Svartån redan som ianspråktagen. En Översiktsplan är rådgivande och när samhället kräver bostadsbyggnation kan man göra avsteg. Att höga byggnader skuggar är väl helt naturligt men de eventuellt största skuggeffekterna kommer mot brandstationen och Holavedsgymnasiet. I tankarna kring byggnadernas höjder har man utgått från huvudbyggnaden på Holavedsgymnasiet och Kulturskolan för att inte avvika från höjderna i området. Och att ”Parken blir mindre lockande att besöka” det kan var och en ha en uppfattning om.

Annons

Vi vill uppmana alla kommunmedlemmar att ställa sig i korsningen Falkgatan och Gillesgatan för att själva bedöma vad frågan egentligen handlar om: att ersätta en befintlig byggnad, tennisbana och transformatorstation med en ny och ändamålsenlig byggnad. Inget övrigt i parken kommer att röras, bara förbättras. Och glöm inte att en Detaljplan inte säger att vi skall bygga, den talar om vad som kan vara möjligt att bygga.

Annons

Vi Moderater har haft samma ställningstagande sedan frågan lyftes 2016 om en eventuell byggnation, det säger en hel del om vår stabilitet och vår trovärdighet i politiken. Vår uppfattning är att det inte finns någon politiker som vill förstöra parken utan det finns olika meningar om hur den kan utvecklas.

Anders Wilander (M)

Kommunalråd

Mats Holmstedt (M)

Ordförande Bygg & Miljönämnden

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan