Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Nationella riktlinjer kan hjälpa sköldkörtelsjuka i Jönköpings län

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Den varierande vården mellan regioner måste få ett slut för att hjälpa den halv miljon svenskar som lever med denna växande folksjukdom, skriver Sköldkörtelförbundets ordförande Anna Bergkvist på Sköldkörteldagen.

Socialstyrelsen bör ta fram nationella riktlinjer för behandling av sköldkörtelsjukdomar, skriver Anna Bergkvist.

I dag, den 25 maj, infaller Sköldkörteldagen. Vi från Sköldkörtelförbundet vill lyfta behovet av en mer jämlik vård och individanpassad behandling.

Enligt en Sifo-undersökning bland personer med hypotyreos, underfunktion i sköldkörteln, mår 20 procent av patienterna fortsatt dåligt trots behandling och hela tio procent är så sjuka att de inte längre kan arbeta. Utöver stort lidande medför detta stora samhällskostnader.

Annons

Sköldkörtelsjukdom, med över- eller underproduktion av sköldkörtelhormon och sköldkörtelcancer, är en växande folksjukdom som drabbar var tionde kvinna över 20 år i Sverige.

Av de 472 000 personer som behandlades mot hypotyreos under förra året, var hela 82 procent kvinnor. I en rapport från 2018 visade Socialstyrelsen att antalet patienter ökat med 32 procent under perioden 2006–2017, och att det skett en fördubbling bland yngre kvinnor i åldrarna 20–40 år. I Jönköpings län ökade antalet kvinnor som behandlades med 42 procent under perioden.

Annons

Rapporten pekar också på stora skillnader mellan olika län i hur sköldkörtelsjukdomar behandlas och slår fast att det behövs ett kunskapsstöd till regionerna för att möta den stora ökningen av patienter och minska de stora variationerna i hur patienterna behandlas. Trots att rapporten kom för två år sedan har arbetet med att ta fram ett kunskapsstöd ännu inte påbörjats.

Sköldkörtelförbundet presenterar därför tre konkreta förslag för att åtgärda den ojämlika vården:

1. Socialstyrelsen bör ta fram nationella riktlinjer för att fastställa kriterier för diagnos och val av behandling som minskar skillnaderna mellan olika regioner. Särskilt fokus bör riktas mot patientgruppen som inte mår bra trots behandling.

2. Sveriges Kommuner och Regioner bör införa ett nationellt kvalitetsregister och följa upp behandlingsresultat, patienternas övriga sjukdomar och livskvalitet.

3. I höstens forskningsproposition bör regeringen slå fast att forskning om sjukdomar som främst drabbar kvinnor ska prioriteras. Det finns ett stort behov av ökad kunskap om varför sköldkörtelsjukdomar ökar så mycket och är svårbehandlade för många.

Annons

När var tionde svensk kvinna är drabbad är det dags att erkänna denna folksjukdom och ta itu med problemen på allvar. Med bättre behandling kan vi minska lidandet hos sköldkörtelsjuka och bespara samhället stora kostnader.

Anna Bergkvist

ordförande, Sköldkörtelförbundet

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan