Annons

Annons

Annons

Insändare
Besparingsåtgärder går emot kostpolicyn

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Insändarskribenten anser att Tranås kommun borde hålla fast vid sin kostpolicy och gynna närproducerade produkter. Genrebild.

Det är med stor förvåning som vi läser om de föreslagna besparingsåtgärderna gällande kosten i Tranås kommun. År 2013 antog fullmäktige en kostpolicy som anger att Tranås kommun ska verka för upphandlingssätt som gynnar närodlade och närproducerade produkter. Vidare ska Tranås kommun verka för ökade ekologisk odling genom att i möjligaste mån köpa ekologiska livsmedel för att uppnå uppsatt nationellt mål på 25 procent. Enligt vad vi förstår så är inte denna policy reviderad så den borde gälla alltjämt.

Annons

Annons

I de besparingsåtgärder som presenterats finns exempel som går tvärt emot denna kostpolicy. Som exempel kan nämnas att ekologiska produkter ska bytas ut mot konventionella. Särskilt bekymmersamt är att ett förslag innebär att istället för ekologisk nötfärs ska importerad blandfärs användas. I Tranås kommun finns drygt 140 lantbruksföretag i olika storlekar. Vår produktion följer den lagstiftning som gäller i Sverige vilket bland annat innebär låg antibiotikaanvändning och ett gott djurskydd. Andelen ekologisk åkermark i vår kommun ligger på 57 procent, jämfört med 19 procent i hela riket. Vi har således en mycket stor andel ekologisk produktion i Tranås kommun. Dessutom bidrar vi till många kollektiva nyttor som gynnar alla i vår kommun, till exempel biologisk mångfald och ett öppet landskap. De åtgärder som föreslås i den pågående utredningen slår direkt mot det lokala gröna näringslivet. Ett näringsliv som totalt omsätter närmare 300 miljoner kronor och som genererar lokala jobb, skatteintäkter och andra kollektiva värden som bidrar till Tranås kommuns attraktivitet. Och detta i tider när lokal självförsörjning och hållbarhet är frågor som står högt upp på agendan.

Vi är medvetna om att Tranås kommun står inför stora ekonomiska utmaningar. Men att rikta besparingsivern mot insatser som är direkt negativa för det lokala gröna näringslivet är att tänka ytterst kortsiktigt och direkt kontraproduktivt. Tänk nu om och gör rätt!

Naemi Andersson

ordförande LRF Kommungrupp Tranås

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan