Annons

Annons

Annons

Insändare
Socialdemokraterna prioriterar försvaret

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Socialdemokraternas inriktning är tydlig: den militära förmågan ska öka. Helheten i Försvarsberedningens förslag ska genomföras inom den överenskomna ekonomiska ramen. Sedan regeringen tillträdde 2014 har ett intensivt återuppbyggnadsarbete präglat totalförsvarsplaneringen. Detta kommer fortsätta.

Läget är extremt osäkert. Det pandemiska utbrottet av det nya coronaviruset skördar liv och skapar oerhört stort personligt lidande, varje dag. Ekonomin tvärbromsar, företag går omkull och människor blir arbetslösa. Framtiden, den personliga, för vårt land och för hela mänskligheten, är oviss.

Annons

Annons

Regeringen har vidtagit krisåtgärder. Hittills cirka 240 miljarder kronor i direkt budgetpåverkande åtgärder och olika former av garantier i nivån 230 miljarder och likviditetsförstärkningar på 335 miljarder. Gigantiska belopp som möjliggjorts tack vare en ansvarsfull ekonomisk politik.

Trots osäkerheten står vi fast vid överenskommelsen mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna att åren 2021–2025 öka anslagen med 40 procent motsvarande 25 miljarder kronor. Det militära försvaret tillförs 75 miljarder kronor, den största satsningen sedan 1950-talet.

När konsekvenserna av pandemin är kända kan försvarsbeslutets genomförande följas upp, satsningar efter 2025 diskuteras och politiska överenskommelser slutas.

Pandemins konsekvenser går idag inte att överblicka och vi kan inte bortse från detta i planeringen av statsekonomin. Vi måste se verkligheten som den är även i svåra stunder.

Niklas Karlsson (S)

vice ordförande Försvarsutskottet, ordförande Försvarsberedningen

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan