Annons

Annons

Annons

Nässjö Centrum

Förslaget: 15 politiker bantas till 10 i kyrkorådet

Text

Laguppställningen i kyrkorådet blir betydligt färre efter nästa års kyrkoval. Förslaget är att femton ledamöter reduceras till tio i Nässjö pastorat.

Ordförande Tomas Söderberg (POSK) är nöjd med det förslag som tagits fram för att effektivisera kyrkorådet.

Det har varit en långdragen fråga som krävt en organisationskonsults hjälp. Men nu verkar det klart.

När kyrkofullmäktige sammanträder 10 juni är beslutsförslaget att antalet politiker som har den verkställande makten reduceras från femton till tio.

Annons

Annons

Det var i samband med sammanslagningen av församlingar till ett stort pastorat år 2014 som organisationen med förtroendevalda växte. Man ville ha närvaro från de många församlingarna i samband med besluten.

Men risken är att många röster gör det svårt att fatta ett majoritetsbeslut. Det uppstår politiska falanger under en svag ledning. Det var delvis konsulten Lars Knutssons, Malmö, slutsats när han tog på sig uppdraget att göra en genomlysning av verksamheten för två år sedan.

Det var många viljor att ta hänsyn till konstaterade han. Därför gör man nu en reducering av antalet politiker.

Ny sammansättning

– Den motsvarar vad andra pastorat har i vår storlek, säger ordförande Tomas Söderberg (POSK).

– Beslutet är vi överens om.

De tio ledamöterna ska, enligt förslaget, ha fem ersättare och med kyrkoherden närvarande vid sammanträdena finns den udda rösten, elva totalt, som kan fälla eller bifalla förslag.

Säger kyrkofullmäktige ja till kyrkorådets förslag, vilket är högst troligt, börjar den nya organisationen gälla efter kyrkovalet i september nästa år. Eller vid årsskiftet 2021/22 när politikerna i praktiken byts ut.

Färre utskott

– Med förändringen gör vi även om arbetsutskotten, säger kyrkorådets ordförande Tomas Söderberg (POSK).

Idag finns tre, kyrkogårds-, fastighets- och personalutskottet.

– De två första slås samman till ett.

Ett nytt arbetsutskott tar över personalfrågorna tillsammans med andra ärenden. Antalet efter kyrkovalet kommer bli två.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan