Annons

Annons

Annons

Jönköpings län

Debatt
Debatt: Även utsatta behöver egenmakt

Fler män behöver ta ställning mot sexhandeln, skriver Jönköpings regionråd Jimmy Ekström (L) och tre partikollegor.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

De flesta sexköp sker inte på grund av frivillighet utan genom cyniskt utnyttjande, skriver artikelförfattarna. Foto: AP/Peter Dejong.

Annons

”Jämställdhetspolitikens övergripande mål är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.”

Så låter den målsättning som i bred politisk enighet formulerades 2006. Sexköpslagen infördes några år dessförinnan och med vårens operation torsk så aktualiserades ämnet återigen.

I den offentliga debatten förs ibland frihet för samtyckande vuxna att själva kunna avgöra vad de vill göra tillsammans och att det skulle vara ett försvar för att även såväl sälja som köpa sexuella tjänster.

Det är ett påstående som i teorin låter rimligt i det perfekta liberala samhället. I praktiken faller det däremot till korta i ljuset av hur verkligheten faktiskt ser ut för det stora flertalet personer som är del i prostitutionen och människohandeln.

Annons

Där vet vi att det är mer regel än undantag att sexköpen inte sker inom ramen för frivillighet utan genom cyniskt utnyttjande av människor i beroenderelation och som ofta lever under rent hot utan möjlighet att välja bort prostitutionen som levebröd.

Annons

Vi kan konstatera att de allra flesta män inte köper sex, vi kan också konstatera att det finns en skala där vissa individer visst har egen makt att påverka om man vill eller inte vill sälja sexuella tjänster.

Men för oss som vill skapa ett fritt samhälle med sociala skyddsnät måste utgångspunkt tas i de allra mest utsatta när vi skapar normer och lagar. Då vet vi att sexindustrin och prostitutionen är en del i människohandeln där vissa individers frihet tillåts köpas av andra.

Någon menar då att sexköpsmarknaden skulle vara bättre om den var reglerad, men även är har vi beskrivningar och exempel från verkligheten som borde avskräcka. I vårt grannland Tyskland där man 2002 legaliserade och reglerade prostitution har man sett en explosionsartat växande sexindustri som omsätter 15 miljarder euro.

Resultatet har knappast blivit att man stärkt situationen för utsatta personer, oftast kvinnor, eller utjämnat maktförhållandet mellan de som säljer och köper sex. Istället har sexindustrin idag en näst övermäktig inneboende kraft med stora ekonomiska intressen där inte sällan kriminell verksamhet ser en möjlighet att hitta en marknad för mer ljusskygg verksamhet med den legaliserade prostitutionen som dörröppnare.

Utifrån ett frihetsperspektiv, oavsett om det är i praktiken eller i teorin, tycks det i de flesta fall tveksamt om den sexköpande mannen (som det alltjämt oftast är) kan försäkra sig om att den kropp/tjänst han precis köpt grundar sig i fri vilja.

Annons

Annons

Det blir mycket svårt att se bakom sexindustrins fasad i alla led och försäkra sig om att där inte finns krafter som snarare arbetar med trafficking. Den man som står i begrepp att köpa en sexuell tjänst kanske inte är den som är redo att se mest kritiskt på denna fråga. Den som står längre ifrån kanske däremot bättre förmår se sambanden.

Därför blir det än viktigare att fler, i synnerhet män, tar ställning mot prostitution och sexhandel. Vi behöver bli fler som står upp för ett samhälle där fler får frihet och egenmakt, även de mest utsatta.

Då får vi också vara beredda att säga att vissa företeelser inte har en plats i det samhället. Sex mellan fria och vuxna individer kan vara något fantastiskt och förhoppningsvis självklart för de flesta. Men sex som handelsvara innebär allt för ofta människor som handelsvaror – det har ingen plats i det fria demokratiska samhällsbygget.

Vi anser att Sverige, EU och i förlängningen hela världen behöver hålla fokus på en politik med ytterligare konkreta åtgärder som tar ställning för och successivt stärker kvinnors friheter. Först när vi uppnått fullständig frihet för kvinnor, när vi avskaffat människohandeln, då kan vi återuppta den teoretiska diskussionen om rätten för fria individer att köpa och sälja sex.

Till dess borde det vara en självklarhet att istället poängtera att män i högre grad behöver ta ansvar för att avstå från att köpa sexuella tjänster och därmed förhindra att fler kvinnor och män blir offer för trafficking.

Jimmy Ekström

regionråd, Liberalerna i Region Jönköpings län

Fredrik Runesjö

jämställdhetsstrateg, medlem i Liberalerna i Bromma

Thomas Söderström

gruppledare, Liberalerna i Luleå

Robert Beronius

kommunalråd, Liberalerna i Norrtälje

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan