Annons

Annons

Annons

Jönköpings län

Insändare
Bevara akutsjukhusen bemöter Wengholm (M): Alla tre Iva-kliniker levererar fantastiska resultat

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Skrämseltaktik är farlig i en pandemi, skriver bevara akutsjukhusen i en insändare om utspelet av Malin Wengholm (M) om länets sjukhus skulle ha olika överlevnad för covid-sjuka på sina intensivvårdsavdelningar.

Annons

Den senaste veckan har det i media rapporterats och kommenterats om regionens resultat inom covid-intensivvården. Ingången har varit att resultaten skiljer sig åt i regionen. I en artikel citeras även Malin Wengholm (M) med att säga att detta inte är något som får ”sopas under mattan”.    

Vi vill börja med att poängtera att vi känner full tillit till alla Iva-enheter i regionen och vill samtidigt rikta ett varmt tack till all involverad personal. Alla tre kliniker har under ett tufft år levererat fantastiska resultat. Nationellt finns det ingen region i landet som har lika bra 30-dagarsöverlevnad som vår.    

I tidningsartikeln nämns bland annat att Ryhovs Iva har en behandlingsmetod som ger bättre överlevnad – här kan läsaren få uppfattningen att behandlingsmetoderna skiljer sig åt inom vår egen region. Så är icke fallet. Samma behandlings-PM används till alla covid-patienter i regionen. Detta förtjänar våra invånare att veta om; man kan vara trygg med den vård som ges, oavsett sjukhus.

Annons

Annons

Att insinuera något annat är bara skrämseltaktik, och särdeles skadlig sådan då vi befinner oss i en pandemi som innebär stor oro för allmänheten och stark press på vår sjukvårdspersonal. 

Så till Wengholms antydan att något skulle ”sopas under mattan”. En kommentar som inte bara kan uppfattas kränkande, utan också visar på dålig förståelse av svensk sjukvård och inblick i hur våra verksamheter kontinuerligt jobbar med att utvärdera de siffror de själva skickar in. Intensivvården, liksom nästan all övrig vård, skickar in data till offentligt tillgängliga kvalitetsregister, ett viktigt redskap för att utvärdera och utveckla sjukvården.

Att då konspiratoriskt antyda att resultat skulle döljas blir således löjligt. Det visar mer på Wengholms vilja att skapa konflikter och rasera förtroendet för sjukvården. För att förstå och tolka statistik i kvalitetsregister måste man kunna värdera alla parametrar, såsom befolkningsstruktur, patienturval, sjukdomsgrad, personal, vårdstruktur, etcetera. De kommer aldrig att vara exakt lika, förutsättningar skiljer sig åt. 

Även om alla ingående parametrar hypotetiskt var exakt lika på alla sjukhus så skulle utfallet ändå variera – skillnaderna är alltså inte statistiskt signifikanta även om resultaten är olika. Enkel matematik säger också att exakt hälften av alla resultat nationellt kommer att vara sämre än medianen, det är själva definitionen av begreppet och inget man kan vara upprörd över.     

Annons

Annons

Det är högst olyckligt om media eller politiker med dålig förståelse för kvalitetsregister och utan kännedom om verksamheters förutsättningar använder siffrorna i sensationssyfte. Än värre om man börjar fatta beslut baserat på sådana vantolkningar! Risken finns då att verksamheter på grund av oro för att bli politiskt slagträ, känner sig tvingade att ”frisera” sina resultat för att framställas i bättre dager. 

Det vore ödesdigert för våra invånare om verksamheterna skulle börja drivas till att till exempel bli ovilliga att ta sig an de sjukaste och mest sköra patienterna, som riskerar att ”förstöra statistiken”.    

Våra medarbetare måste få fortsätta tänka på patienten framför sig och inte sin statistik. Vi värnar om vår öppna offentliga redovisning av vårdresultat, det ger bäst resultat för flest patienter på sikt. Förstör inte detta med klickbetes-journalistik eller politiska utspel för egen vinning!     

Martin Nedergaard-Hansen

ordförande bevara akutsjukhusen (BA) 

Magnus Bodenäs (BA) 

Malin Ramlöv (BA)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan