Annons

Annons

Annons

ledare liberalJönköpings län

Perlenberg: Nyamko Sabuni valde att öka konfliktnivån inom Liberalerna

Nyamko Sabuni vann under söndagen, för stunden, striden om vilket vägval Liberalerna tar i SD-frågan. Om hon vann striden om Liberalernas fortsatta existens som ett riksdagsparti återstår att se.

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende liberal.

Nyamko Sabuni hade kunnat lugna sitt parti, men valde i stället aktivt att fördjupa konfliktnivån, skriver Csaba Bene Perlenberg.

Bild: TT Nyhetsbyrån, Pär Grännö

Annons

Det partiråd vars delegater ägnade söndagen åt att argumentera för två olika linjer avslöjade ett djupt splittrat parti. De kosmetiska försök som gjordes att visa varandra respekt lyckades inte överbrygga avståndet mellan vad som kom att visa sig bli majoritetens realpolitiska linje och de så kallade reservanternas ideologiskt renläriga, liberala linje.

Valet mellan de två olika alternativen bedömdes till och med vara så usla att Anders Rickman, ordförande för Liberalerna i Jönköpings län, helt sonika valde att lägga ner sin röst och avstå från att rösta.

I stället för att ta chansen att lugna svallvågorna kördes skutan på grund genom hårdast tänkbara storm.

Annons

Partistyrelsen gavs under söndagen en rimlig chans att ena partiet genom en serie av tilläggsyrkanden som hade kunnat bringa lugn i partiet. I stället för att ta chansen att lugna svallvågorna, valde Nyamko Sabuni och partiets ekonomisk-politiska talesperson Mats Persson att köra skutan på grund genom hårdast tänkbara storm.

Annons

Det slutliga yrkande som förelåg för omröstning, efter att exempelvis Pär Gustafsson som är ordförande för Liberalerna i Väst jämkat sitt förslag med Borås kommunalråd Anna Svalander, förkastades både av partistyrelsen och av partirådet. Yrkandet löd:

"Liberalerna förhandlar inte budget med ytterkantspartier."

Att Nyamko Sabuni inte var villig att ställa sig bakom en sådan förtydling avslöjar den lögn som hennes tidigare förslag vilar på. Tidigare har Sabuni föreslagit en linje som bryter mot modellen med det finanspolitiska ramverket – att Liberalerna skulle försöka enas i enskilda sakfrågor i finansutskottet med alla partier. Partiledningen har valt att kalla detta för "samtala med Sverigedemokraterna om budgetfrågor".

Partirådet ville alltså gå längre än partistyrelsen.

I och med att inte tydligt besluta att Liberalerna utesluter att förhandla budget med Sverigedemokraterna går Nyamko Sabuni i praktiken steget längre och är inte längre fjättrad vid sin självpåtagna begränsning om att endast "samtala" med SD i finansutskottet. Partirådet ville alltså gå längre än partistyrelsen.

Annons

Därmed är Liberalerna i praktiken numera ett parti som är villiga att ingå i regelrätta budgetförhandlingar med ett Sverigedemokraterna som utsett Liberalerna till en av sina ideologiska huvudmotståndare.

Annons

Hade Nyamko Sabuni menat allvar med att vara beredd att släppa fram en borgerlig regering med eller utan Liberalerna på villkoret att L inte skulle ingå i budgetförhandlingar med SD, skulle hon ha ställt sig bakom Anna Svalanders tilläggsyrkande. Därmed skulle hon också ha enat partiet – något hon bevisligen inte var intresserad av att göra.

Nyamko Sabuni valde att inte ta den hand som många av ombuden i dag sträckte ut och dramatiskt vädjade om att hon skulle ta. På så vis har hon också valt att höja konfliktnivån inom Liberalerna.

Csaba Bene Perlenberg

Politisk redaktör Jönköpings-Posten

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan