Annons

Annons

Annons

Eksjö

Insändare
Insändare: Upprop till länets riksdagspolitiker: ”Återetablera I12 och A6”

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Vart som äldreboendet, Campus I12, kulturskola och restaurang ska ta vägen är av sekundär betydelse, menar insändarskribenten som vill återetablera I12 på dess forna kasernområde.

Bild: Alexandra Sundberg

Annons

Huvudlösa beslut i Sveriges riksdag gav regementsdöd åt länet. Det är hög tid att återetablera infanteriregementet I12 i Eksjö och A6 i Jönköping!

Den försvarspolitiska debatten i Sverige på 1980- och 1990-talen präglades av en förfärande aningslöshet och direkt okunskap om vilka resurser som krävdes för att upprätthålla ett effektivt militärt försvar, och skydda svenska medborgare vid angrepp från främmande makt.

Ur ett länsperspektiv blev konsekvenserna av beslutsfattarnas så kallade sakkunskap högst kännbara: Artilleriregementet A6 i Jönköping avvecklades sommaren 1985, och den 30 juni år 2000 halades flagg på Kungl. Norra Smålands Infanteriregemente (I12) i Eksjö.

På sistnämnda regemente hade svenska soldater utbildats och karaktärsdanats alltsedan 1600-talet, under såväl fredstid som under tider av krigföring. Men på de aningslösa riksdagspolitikernas ljusblå himlavalv kunde då skönjas den tusenåriga fredens rike, och ökande militära hotbilder mot nationen avfärdades på sina håll såsom nonsens.

Annons

Annons

På I12:s kasernområde huserar numera allt från enmanskonsultbolag till serviceinrättningar för äldreboende. Även i A6 forna kaserner hittar man i dag diverse förvaltningar och skiftande slag av affärsverksamhet, och på området finns även sedan 1987 en stor köplada som numera kallar sig ”asecs” i ett sista försök att skrubba bort sitt militära dna.

Trots att Försvarsmakten med allt kortare intervaller under början av 2000-talet och fram till dags dato har presenterat allt ökande och allt mer komplicerade hotbilder på vårt land för såväl försvarsutskottet som riksdag och regering, är det först på senare år som budskapet tycks ha tagit skruv: Nu sker nyetablering av regementen i mellersta och norra Sverige, och i flera fall sker återetablering vid nedlagda regementen.

Det torde stå klart för varje tänkande individ att återetablering i befintliga anläggningar med dess kaserner och övningsfält är att föredra framför nyetableringar av regementen. Här finns mycket att tjäna i såväl pengar som tid för upprustning, och inte minst den erfarenhet och kunskap/förståelse av och för militär verksamhet som står att finna i städer och andra orter med månghundraårig militär tradition.

Detta är – avslutningsvis – ett upprop till länets riksdagspolitiker: Verka omgående för att inom en femårsperiod kunna återetablera såväl I12 i Eksjö som A6 i Jönköping!

Annons

Därmed visar ni att ni tar ert ansvar gentemot länets medborgare på det försvarspolitiska området.

Vart befintliga verksamheter på respektive regementsområde ska ta vägen är i detta perspektiv av underordnad – för att inte säga sekundär – betydelse. Det finns ju exempelvis gott om tomma lokaler både i centrala Jönköping och Eksjö.

Reaktion förväntas på dessa debattsidor från länets riksdagspolitiker, oavsett politisk färg.

Lars Göran Andersson

GBS. Gu bat. 1977–78

medl. I12 Kamratförening

LÄS ÄVEN: Eksjösoldater skickas på coronasäker storövning – med 3 500 deltagare: ”Ska bli skönt”

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan