Det är Nässjöbon och snart 101-årige Lennart Aktiestinsen Israelsson som har startat fonden. Pengarna används till hälsobefrämjande projekt för seniorer och utvärderas av Hälsohögskolan i Jönköping som vill mäta hälsoeffekterna på deltagarna.

— Fast upplevelser är inte alltid så lätta att återge i statistik och det är kanske inte alltid nödvändigt. Man ser resultat ändå, säger Anna Sundling, Nässjö kommun.

— Jag har många bilder på glada pensionärer tagna genom åren.

Anna minns särskilt en man som följde med på en resa till Varberg i ett projekt som de kallade ”Guldkant på vardagen”, också det finansierat av Aktiestinsens fond. Mannen fick på västkusten se havet en gång till i livet, något han knappast hade förväntat sig.

— Den blicken han hade just då, sittande i sin rullstol med ansiktet vänt mot vattnet sa allt om vad han kände, berättar Anna Sundling.

Dela erfarenheter

Projektet som ska pågå under 2017 heter den här gången ”Äldre tillsammans” och vänder sig till utlandsfödda seniorer och äldre svenskar som träffas.

Annons

Hala Habib leder sedan många år en grupp med främst arabisktalande kvinnor i en lokal på Brinellgatan 4. De möts flera gånger i veckan i Studieförbundet Medborgarskolans regi.

På seniorboendet Sturegatan 30, inte så långt därifrån, träffas också pensionärer för att gympa och ha aktiviteter tillsammans.

— Tanken är att vi ska sammanföra dem, förklarar Anna Sundling.

Hur är inte riktigt klart än. Först ska man fråga hur deltagarna i Hala Habibs grupp vill att det ska ske.

Berätta för varandra

Det är en form av integration projektet genomför där det är meningen att man lär känna varandra och delar livsberättelser på olika sätt.

— De har massor att berätta för varandra som ökar förståelsen, menar Anna.

Det handlar inte bara om personliga berättelser utan historier om kulturella bakgrunder och varför ett samhälle ser ut som det gör.

Hala Habib och Anna Sundling är personerna som ska överbrygga språkhindren. Det är inte alla i Habibs grupp som kan tala svenska.

Det var sju ansökningar till Aktiestinsens Stipendiefond varav tre beviljades denna gång. ”Cykla och minns” i Huskvarna får 180 000 kronor och ”Äldres aktiva hälsobeteende och syn på hälsoansvar” i Gränna får 165 000 kronor.