På tisdagen hölls det sista landstingsfullmäktige någonsin i och med att landstinget skrotas vid årsskiftet då det bildas en region. Turerna var många innan det stod klart att Alliansen ska styra i minoritet. Men när väl beslutet skulle klubbas gick det snabbt.

De styr nya regionen

Regionråd: Håkan Jansson (M), Malin Wengholm (M), Mia Frisk (KD), och Rune Backlund (C).

Opposit..

De styr nya regionen

Regionråd: Håkan Jansson (M), Malin Wengholm (M), Mia Frisk (KD), och Rune Backlund (C).

Oppositionsråd: Carina Ödebrink (S) och Marcus Eskdahl (S).

Regionstyrelsen: Ordf: Håkan Jansson (M), 1:e vice ordf: Mia Frisk (KD), och 2:e vice ordf: Carina Ödebrink (S).

Nämnden Folkhälsa och sjukvård: Ordf: Mia Frisk (KD), 1:e vice ordf: Helena Stålhammar (C), och 2:e vice ordf: Marcus Eskdahl (S).

Nämnden Trafik, infrastruktur och miljö: Ordf: Rune Backlund (C), 1:e vice ordf: Per Hansson (FP), och 2:e vice ordf: Jeanette Söderström (S).

Nämnden Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet: Ordf: Malin Wengholm (M), 1:e vice ordf: Torbjörn Eriksson (KD), och 2:e vice ordf: Maria Hörnsten (S).

Se hela vallistan här: http://www.lj.se/Global/ljse/Demokrati/Landstingsfullm%C3%A4ktige/2014/2014-12-09/Val_20141209_lf.pdf

Håkan Jansson (M) blir regionråd samt ordförande i regionstyrelsen. Övriga regionråd blir Malin Wengholm (M), Mia Frisk (KD), och Rune Backlund (C.) Oppositionsråd blir Carina Ödebrink (S) och Marcus Eskdahl (S).

Sverigedemokraterna föreslog att deras gruppledare Samuel Godrén skulle få en av oppositionsrådsposterna men fick inte gehör för detta.

Sträckte ut handen

Pernilla Mårtensson (KD), ordförande i valberedningen, tackade för det goda samarbetet och uppgav att besluten tagits i enighet. Håkan Jansson sträckte ut handen och manade till samförståndslösningar under mandatperioden.

– Detta är nödvändigt om vi ska uppnå målsättningen att bli 4:e största tillväxtregionen i Sverige, sa han.

Samförstånd rådde dock inte när det gällde att ta fram nytt presidium i regionfullmäktige.

Hans Rocén (M) och Håkan Sandberg (S) valdes enhälligt till ordförande respektive 1:e vice ordförande i regionfullmäktiges presidium. Valet av Morgan Malmborg (SD) som 2:e vice ordförande var mer kontroversiellt.

Socialdemokraterna har tidigare gått ut med att Alliansen gjort upp med Sverigedemokraterna om den posten.

"Vi är besvikna"

Jeanette Söderström (S), vice ordförande i valberedningen, framförde under landstingsfullmäktige att kritiken av utnämningen består. Socialdemokraterna nöjde sig dock med att lämna in en protokollsanteckning där det står att det tredje största partiet ska få 2:e vice ordförandeposten (KD är tredje störst i regionen, SD fjärde störst).

Kajsa Carlsson (MP), ledamot i valberedningen, reserverade sig inte heller mot beslutet men sade så här efter sammanträdet i landstingsfullmäktige.

– Från Miljöpartiets sida är vi besvikna över att Alliansen har förhandlat med Sverigedemokraterna om 2:e vice ordförandeposten i presidiet.