Det är laguppställningen för Sverigedemokraterna under resterande mandatperiod. Partiet som gick fram mycket starkt i Nässjö under valet 2014 är inte längre representerade som det var tänkt i kommunstyrelsen med två ordinarie ledamöter och två ersättare vid sammanträdena.

Gunnar Gadderyd entledigades från sina politiska uppdrag den 26 januari i år och efterträds inte av en ny Sverigedemokrat.

Anledningen är att man i kommunstyrelsen tillämpar proportionella val. Ersättaren Uno Björkman har sedan tidigare avsagt sig uppdraget i kommunstyrelsen, han entledigades 25 augusti förra året. Det har även Mikkel Torp som också var ersättare för partiet. Han entledigades 31 mars 2016.

Bara en kvar

Sverigedemokraterna har nu en ledamot kvar i kommunstyrelsen och det är Lennart Forsberg. En man som väcker känslor på Youtube där han hotar ett par utanför Norra Sandsjö på filmklipp.

Bland övriga partier har inte någon ledamot avsagt sig uppdrag för kommunstyrelsen under mandatperioden. Bara en ersättare saknas och anledningen är att personen har avlidit.

Annons

Kommunstyrelsen har Anci Magnusson (S) som ordförande, tolv ledamöter och tolv ersättare.

Konsekvensen för Sverigedemokraterna blir att de vid ett sammanträde får frågan om de tillåter att en politiker från ett annat parti går in som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen. Vid senaste sammanträdet förra veckan var det Margareta Andersson (KD) som trädde in och därmed kunde rösta för sitt parti på SD:s plats.

Har lämnat

Proportionella val gäller inte i kommunfullmäktige där Sverigedemokraterna har elva mandat och där det under mandatperioden varit ett antal (SD)-politiker som också har lämnat sina uppdrag.

Åsa Heine, ersättare, entledigades 11 december 2014. Uno Björkman, ledamot lämnade politiken 26 mars 2015. Hans efterträdare blev Mats Trägårdh som ordinarie ledamot och Mikkel Torp gick in som ersättare.

Maria Högberg entledigades 28 maj 2015 och ersattes med Lennart Forsberg som ordinarie ledamot.

Michael Högberg lämnade vid samma tidpunkt sitt fullmäktigeplats och ersattes av Roger Johansson som ordinarie ledamot. Ersättare blev Lena Torp och Lillemor Forsberg.

Mikkel Torp avsade sig uppdragen och entledigades 31 mars 2016. Samma datum entledigades hans fru Lena Torp. Uppgifterna har lämnats av Lena Johansson, Nässjö kommun.