Enligt åtalet har mannen ”brustit i gott sjömanskap” och i hög hastighet, utan att förvissa sig om att det inte fanns någon framför hans båt, kört på en annan båt. Två personer i den andra båten skadades och en person slängdes ur båten och föll i vattnet. Bland annat resulterade olyckan i revbensfrakturer, sårskador och en stukad handled.

Den ena personen yrkar på skadestånd från mannen om 35 000 kronor avseende kränkning samt sveda och värk medan den andra yrkar på skadestånd om 20 000 kronor avseende kränkning. Även ett försäkringsbolag yrkar på skadestånd om 4 500 kronor avseende kostnad för inlösen av skadad båt.