Energikällan har cirka 12 000 besök per år. Dagens tillgänglighet till Energikällan ger personal med varierande arbetstid möjlighet att bedriva friskvård och träning där. Kommunledningen i Nässjö vill nu lägga ner Energikällan och detta har fått fullt stöd av majoritetspartiernas Anna-Carin Magnusson (S), Anders Karlsson (C) och Anders Karlgren (M). Centerns kommunalråd Anders Karlsson erbjuder i ett hånfullt skämt istället den som vill av de kommunanställda ”att komma till hans åkrar för att plocka sten” – enligt tidningen den 2 juni.

Beslutet om nedläggning av Energikällan är sannolikt felaktigt eftersom det är socialnämnden som bedriver denna verksamhet. Man har inte delegerat beslutsrätten till kommunledningskontoret eller någon annan. Socialnämndens ordförande Anders Karlgren har 38 miljoner skäl att uppskatta att drygt 300 av de cirka 650 kommunanställda som bedriver träning och friskvård på Energikällan är anställda inom socialförvaltningen. Deras nyttjande av Energikällan bidrar till att hålla nere kostnaderna för ohälsa, där dagsnoteringen inom till exempel äldreomsorgen är drygt 10 procents sjukfrånvaro.

Den totala kostnaden för Energikällan är cirka 475 000 kronor per år och det är endast socialnämnden som betalar. Ett bättre sätt är att fördela kostnaderna efter nämndernas storlek då anställda i flertalet kommunala förvaltningar använder Energikällan. Då skulle socialnämndens årskostnader minska till cirka 175 000 kronor. Om man fördelar antalet träningspass på antalet personer som nyttjar Energikällan blir det 18 träningspass per person och år. Antalet träningspass har stadigt ökat genom åren.

Annons

SAFE vill att Energikällans verksamhet skall fortsätta och har lagt ett förslag till kommunfullmäktige om detta. Vi vill att friskvårdsanläggningen och gymmet bedrivs med dagens tillgänglighet i lämpliga lokaler.

Thomas Erixon

Anders Hansen

SAFE-medlemmar, Nässjö

Relaterat: Han vill rädda Energikällan
Relaterat: Personal i protest när kommunen lägger ned gym
Relaterat: Ingen räddning för Energikällan - alternativ friskvård utreds
Gym