Det har varit ett tufft år för seniorföreningen.

I januari 2017 avled Evald Larsson. Den förre ordföranden drev med entusiasm föreningens verksamhet i många år. Hans framåtanda fick medlemstalet att stiga kraftigt och aktiviteterna under veckan blev bara fler och fler.

Evald Larsson hade en ledarstil som innebar att han skötte det mesta själv. Efter hans bortgång ställde sig många frågan vem som skulle orka ta över hans arbetsbörda.

— Ingen alls, var svaret på den frågan, säger Bert Johansson.

— Vi valde att organisera om och lägga ut ansvaret på flera personer. Det har fungerat fint.

Annons

En mängd personer hjälper idag till med det praktiska för föreningens resor, aktiviteter och möten.

— Det har blivit som jag vill ha det och andra verkar ju också nöjda eftersom jag blev omvald vid årsmötet, säger Johansson.

Omvalda blev för övrigt hela styrelsen med Gudrun Spång Gunnarsson som förste vice ordförande, Ulf Magnusson som andre vice ordförande, Agneta Curhed sekreterare, Yvonne Thyr kassör och som ledamöter Eva Persson, Bo Arencrantz och Kjell Skålberg.

Så vad tänker Bert och styrelsen jobba med under 2018?

De vill fortsätta bredda och föryngra verksamheten i föreningen. Medlemsskaran är idag 1 036 personer, de kan bli fler.

— Förbättra friskvården med motion och mathållning är ett annat arbete, säger Bert Johansson.

Evald Larsson ville lindra det som han kallade den största folksjukdomen bland pensionärer: ensamheten. Äldre skulle inte behöva sitta ensamma hemma och inte ha någon att prata med, ansåg han.

Det är fortfarande SPF:s motto.