Promillehalten i mannens blod ska, enligt åtalet, ha uppgått till 1,54 promille i samband med färden. Åklagaren anser att brottet bör bedömas som grovt eftersom alkoholkoncentrationen i förarens blod var så hög, i samband med körningen, och för att körningen innebar en påtaglig fara för trafiksäkerheten.

Enligt åklagaren har mannen fört sitt fordon i en alltför hög hastighet med hänsyn tagen till gällande hastighetsbegränsning och rådande trafiksituation. Följden blev att mannen strax efter en genomförd omkörning förlorade kontrollen över fordonet och körde av vägen.

I polisförhör har mannen erkänt brott. Brottet ska ha skett på flera gator och vägar i Nässjö och Jönköpings kommuner, den 28 april förra året.