Nässjö kommun har arbetat fram ett förslag om förändringar i området Åkershäll och kring Handskerydssjön. En strandpromenad och bryggor, nya badplatser, en möjlig hundbadplats, gallring i skogsområdena, belysning runt sjön och ny bebyggelse i området är förslag i det planprogram som tagits fram på samhällsplaneringskontoret.

— Dels vill man ta vara på rekreationsområdet kring sjön men också möjliggöra för fler bostäder, berättar planarkitekten Malin Svensson.

Under onsdagskvällen var allmänheten inbjuden på samrådsmöte för att diskutera planerna. Enligt Svensson är det ett bra sätt att få in tankar och kunskaper från boende i området.

Positiva förändringar

Mycket av diskussionerna under kvällen handlade om att spara de grönområden som finns runt sjön och hur man ska göra med nya och gamla badplatser. I nuläget finns badplatsen vid Adela udde där mycket skadegörelse sker och många i området känner sig otrygga.

Annons

— Jag tycker allt som förändras i det här området är positivt. Jag har bott i området i 20 år och går mycket runt sjön men där nere är det rena vilda västern och folk släpper sina hundar lösa. Det är vackert men man kan inte gå där. Om det ska finnas en hundbadplats ska den vara inhägnad. Och det är bra att de vill ha en ny badplats där det är mer öppet, badplatsen nu ligger i skymundan och folk tror att de kan göra vad de vill, menar Irene som bor i området.

Tveksamma till bostadsområde

I planprogrammet vill man flytta badplatsen och göra en stor öppen badplats och i närheten vill man bygga nytt bostadsområde samt förtäta det bostadsområde som redan finns. Det ska tillsammans göra att fler människor rör sig i området och man slipper skadegörelse.

— Det är perfekt, hur det utformas är sedan en bagatell men att vi får en riktig stadsnära badplats och slipper åka iväg för att bada, säger Leif Karlsson.

— Sedan har vi lite synpunkten på bebyggelsen, säger Anki Gustavsson.

— Ja, det är vi lite tveksamma till, vi har så fint grönområde men vi vet ju inte riktigt hur det kommer att se ut, menar Leif.

Ny belysning

De boende var under mötet väldigt måna om att spara så mycket av grönområdena kring sjön som var möjligt och såg positivt på belysningen som ska sättas upp runt sjön lagom tills höstmörkret faller. Synpunkter kan nu lämnas in till samhällsplaneringskontoret senast den 31 maj.

LÄS MER: Kommunen vill föryngra stadsdel med 200 nya bostäder