De fyra aktuella bolagen är Hjältevadshus AB, OBOS/Myresjöhus AB, SML Fastigheter och GBJ Bygg AB.

Västra staden marknadsförs nu som den digitala trästaden som ska växa fram vid Runnerydssjöns södra ände i direkt anslutning till Nässjö Resecentrum.

Här ska 300 bostäder byggas för cirka 1 200 invånare och nämnda företag ingår i ett konsortium för att förverkliga planerna.

De har valts ut bland ett tiotal andra hus- och it-företag berättar kommunens utvecklingschef Stina Granberg Lindor.

— Tanken är att de ska kunna gå in och förvärva mark och driva projekt i samband med att man bygger, berättar hon.

Annons

Området kommer inom en tio års-period att vara fullt utbyggt hoppas hon och räknar med start i slutet av nästa år.

Kommunen har sökt aktörer som står bakom satsningar på träbyggnationer och som har en tydlig ambition att hitta nya tekniska innovationer. De ska också ha en inriktning på att utveckla träkunnandet, ha en lokal och regional närvaro och komplettera varandra på ett bra sätt.

Med och påverkar

Västra staden kommer att bebyggas all eftersom det finns tillgänglig mark. Tanken är att parterna i konsortiet ska få möjlighet att påverka processerna kring detaljplaneläggning och framtida utvecklingsprojekt.

I takt med att planer mogna fram kommer intressenterna ges tillfälle att förvärva mark.

Man skapar samtidigt en kunskapsnod där även Träcentrum ska ingå.

OBOS/Myresjöhus AB är enligt uppgift en av Nordens största bostadsutvecklare. Kända varumärken är Myresjöhus och Smålandsvillan. Deras digitala dimension finns i forskningsinitiativet High 6 som är en så kallad Triple Helix miljö. Det är en tankemodell som handlar om samverkan mellan akademi, näringsliv och offentliga myndigheter. Man har också erfarenhet av digitala lösningar i bostäder med styrning av fastighetsutrustningar.

Bygger trähus

Hjältevadshus AB ägs av ett familjeägt IT-bolag och den kopplingen vill Nässjö kommun dra nytta av för den digitala trästaden. Hjältevadshus bygger energisnåla hus med låga driftskostnader.

GBJ Bygg AB är företaget som bland annat ska bygga 26 lägenheter i Norra Alsberg under vintern 2017/2018. Företaget har stort kunnande om trähusbyggande.

Den lokala profilen SML Fastigheter AB är redan ägare av flera fastigheter i det aktuella området och även mark. Företaget förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter. Bolaget har meddelat att man är beredd att skapa nya allianser inom ramen för Trästaden i Nässjö.

Stina Granberg Lindor betonar att fler aktörer kan komma med i processen.

Det kommunala bolaget Örnen är projektägare.