Stefan Gustafsson vill inte tala om särbehandling men medger, apropå Pelle Perssons kritik, att Sävsjö Celebration sammantaget fått ett rejält bidrag från Sävsjö kommun.

— Sävsjö Celebration har varit viktigt för oss och vi har sett det som en bra verksamhet. En musikfestival har varit en av de saker som de unga önskat sig allra mest i Sävsjö kommun, bemöter han Pelle Svensson.

Gustafsson trycker också på att kommunen ser Sävsjö Celebration som positiv marknadsföring för kommunen, något som ökar dess attraktivitet.

— Men visst, det rör sig om en stor och kostsam verksamhet. Ändå har vi som kommun varit återhållsamma jämfört med många andra kommuner.

Nivån krävs

Annons

Stefan Gustafsson menar att om en kommun vill ha ett stor festivalarrangemang krävs det bidrag på den här nivån.

Dock har han vissa invändningar mot Pelle Perssons uträkning. Enligt Gustafsson hamnar det kommunala bidraget till Sävsjö Celebration 2017 snarast runt 400 000 kronor plus ett lån på 40 000 kronor.

— Integrationsprojektet handlar om att få människor i sysselsättning och kan inte räknas som bidrag till Sävsjö Celebration, säger han.

— Bidraget från tekniska på 60 000 kronor är inräknat i kommunens bidrag på 300 000 till Sävsjö Celebration. Det handlar om utförda tjänster och innebär ingen kommunal merkostnad i pengar, fortsätter Stefan Gustafsson.

”Stämmer inte”

Han dementerar sedan uppgiften om att kommunen skulle betala hyran för lokalen vid torget:

— Ingen ansvarig jag frågat på kommunen känner till något sådant.

Stefan Gustafsson säger också att han inte tycker att olika verksamheter ska ställas mot varandra.

— Bidragen till Sävsjö Celebration innebär inte att vi varit återhållsamma mot andra föreningar. Vi vill också att de föreningar som jobbar och gnetar året runt ska ha bra villkor.