Den har ingenting med skolavslutningen att göra, vilket man kunde få intrycket av när Sverigedemokrater på onsdagskvällen tog upp bönen under Nässjö kommunfullmäktiges sammanträde. Samuel Godrén (SD) ställde en fråga om samlingen till barn- och utbildningsnämndens ordförande Leif Ternstedt (S).

Avslutningsbönen, Eid-al-fitr, har tidigare ägt rum i Sporthallen, med där var det upptaget denna fredag förklarar gymnasiechef Richard Weibull.

Han fick då frågan om man istället kunde vara i Brinellgymnasiets sporthall.

– Eftersom vi inte använder lokalen denna dag, tyckte vi att det var okej, säger han.

Det är skolavslutning på fredag mellan klockan tio och tolv på förmiddagen. Bönestunden sker därför utanför skoltid och är frikopplad all skolverksamhet klargör han.

– Vi upplåter bara lokalen.

Skolan har för övrigt inte någon religiös verksamhet som sammanfaller med undervisning eller som påverkar den betonar Weibull.

Sverigedemokraten Samuel Godrén menade under kommunfullmäktiges sammanträde att den muslimska bönestunden hålls i samband med gymnasiets skolavslutning.

Med det antagandet ställde han frågan om det främjar kommunens arbete mot jämställdhet och sammanhållning? Bönestunden är begränsad till en elevgrupp som rangordnas i lokalen efter kön poängterade han.

Leif Ternstedt (S) framhöll, precis som gymnasiechefen, att avslutningsbönen hålls utanför skoltid.

Annons

– Den här tillställningen är klockan åtta på morgonen. Då har skolan rätt att låna ut lokalerna till dem som de tycker kan låna skolan, helt enkelt, sa han under sammanträdet.

– Med perspektivet att det sker utanför skoltid så svarar jag, ja, på din fråga, fortsatte han sen.

Samuel Godrén menade i en replik att han reagerar på att man sitter uppdelade efter kön.

– Är det så vi vill ha det? Hela samhället pratar om jämställdhet på alla håll, menade Godrén.

– Hur de sitter har jag ingen uppfattning om, svarade Ternstedt.

– Det har jag svårt att bemöta. Alla är väl ändå i samma lokal. Det händer väl även på kristna tillställningar att kvinnor sitter på ett ställe och män med viss uppblandning, sa Ternstedt.