Mörkertalet är stort. I BRÅ:s kartläggning 2014 uppgav sju procent av alla kvinnor att de utsatts för våld i nära relation senaste året. Försäkringskassan har 11 000 sjukskrivningar per år av misshandlade kvinnor.

Bekant slår kvinna inomhus

Anmälda brott: Jönköpings län - 509 (varav i nära relation: 376)

Uppklarade med gärningsman: ..

Bekant slår kvinna inomhus

Anmälda brott: Jönköpings län - 509 (varav i nära relation: 376)

Uppklarade med gärningsman: Jönköpings län 24 % (varav i nära relation: 28 %)

Källa: Brottsförebyggande rådet, siffror för 2013.

Men bara var fjärde eller femte slagen kvinna polisanmäler. Och betydligt färre tar kontakt med socialtjänst eller kvinnojour.

Trots utpekad gärningsman klaras få brott upp.

– Kvinnor vågar inte och många ångrar sig. Det är inte lätt för polisen. Jag tycker ändå att de gör ett bra jobb, säger Madeleine Söderberg länsstyrelsens utvecklingsledare i frågan.

En av fem klaras upp

Hösten 2013 intervjuade Stiftelsen Tryggare Sverige drygt trettio polisutredare, åklagare, forskare, kommunala kvinnofridssamordnare samt kvinno- och brottsofferjourer.

Bakgrunden var att bara en av fem anmälningar i Sverige om misshandel mot kvinnor inomhus av en bekant gärningsperson klarades upp 2008-2012.

Skillnader mellan polismyndigheter var stor.

Låg uppklarning berodde på bristande kunskap inom polisen, dåligt bemötande och svagt ledarskap, enligt rapporten.

Enorma möjligheter

Jönköpings polismyndighet hamnar på plats 15 av 21 län med 23 procent i uppklarningsprocent 2008-2012. Grannlänet Kronoberg var bäst med 29 procent.

– Men jag trodde att polismyndigheter med lågt resultat skulle följa upp rapporten mera, säger Magnus Lindgren vid Stiftelsen Tryggare Sverige.

Som före detta polis är han kritisk och efterlyser ordentlig brottsplatsundersökning, videoinspelat första förhör, hot- och riskbedömning för att ge rätt skydd och stödperson till våldsutsatta.

– Det är inte svårt att arbeta professionellt och behöver inte kosta mera.

Bättre stöd från polis och kommun lyfts fram som en förutsättning för att den drabbade ska orka ta sig igenom processen efter anmälan.