Ett omfattande tjuvfiske upptäcktes i södra Sverige under förra året. Enligt åtalet så hade 1645 kilo gös, 1216 kilo kräftor och över hundra kilo gädda fiskats upp under professionella former. Värdet uppskattades till cirka en halv miljon kronor. Nio personer fälldes senare i tingsrätten.

Tjuvfisket är det mest omfattande som upptäckts i landet. När fiskevårdsområdesföreningarnas fisketillsynsmän är ute så är det oftast mindre överträdelser de upptäcker. Det är barnfamiljer som inte förstått att lösa fiskekort, eller den som löst ett dyrare fiskekort i sjöar med attraktivare fiske som väljer att behålla fler fiskar än tillåtet. Det berättar Michael Bergström vid länsstyrelsen, som utbildar 17 nya fisketillsynsmän på uppdrag av fiskevårdsområdesföreningarna. Det är de som utser dem som ska få uppdraget.

Måste följa fiskelagen

Nu går Michael Bergström igenom juridiken som var fisketillsynsman behöver kunna. Det är den korrekta titeln, även om det finns de som kallar dem för fiskepoliser.

– När vi jobbar är vi tjänstemän, men vi har inte polismans befogenhet, betonar Michael Bergström.

En stor del av uppdraget är att se till att reglerna kring fisket efterlevs, men även att informera och vara fiskevårdsområdets ansikte utåt.

– De är informatörer också på fältet, säger Michael Bergström.

Det kan vara att ge tips om var någonstans i sjön det nappar bäst.

Annons

Sällsynt med hot

Det händer att det blir hotfullt när tjuvfiskare blir ertappade, men enligt Michael Bergström är det ovanligt med hot och våld.

– Det är inte alls vanligt måste jag säga.

Sedan han började 1987 har han varit med om hot och våld vid 3-4 tillfällen.

Den som utbildar sig till fisketillsynsman måste avlägga ett prov för att bli godkänd. Tidigare gällde förordnandet i tre år, och kunde sedan enkelt förlängas. Nu har nyligen reglerna ändrats till sex år, men det krävs numer en fortbildning för att få förordnandet förlängt.