Vi nås dagligen av information om att personer med funktionsnedsättningar får tidigare beviljade assistanstimmar neddragna och till och med borttagna. Direktiven till försäkringskassan motiveras med att pengarna har gått till bedragare och inte till dem som behöver insatsen. Resonemanget tycks vara att minskar antalet beviljade timmar minskar missbruket. Ett tips till regeringen, om man vill ha bort missbruket kan man ju slopa LSS. Från regeringsföreträdare har antytts att utvecklingen beror på beslut i domstolar och hos försäkringskassan. Detta är ynkligt, en regerings uppgift är att leda och styra.

I valrörelsen gjordes sak av den så kallade stupstocken i sjukförsäkringen. Den skapade oro hos de sjukskrivna och ansågs ovärdig. Den har nu tagits bort, till vilket värde vet vi inte. Det har dock visat sig att antalet sjukskrivna som får sin sjukpenning indragen eller inte beviljas någon har ökat kraftigt det senaste året. Man jagar sjukskrivna och skapar oro och i läkarbristens tider belastas läkarna med ytterligare administrativa uppgifter.

Annons

Nyligen har det kommit uppgifter om att antalet hemlösa har ökat. Det är väl känt att personer med missbruks- och sociala problem har svårt att få en fast bostad. Ökningen av antalet hemlösa den senaste tiden beror dock inte på något annat problem än låg inkomst. De som har det svårast att klara sig har fått det ännu svårare, under den nuvarande regeringen har de fattigaste fått det ännu svårare.

Flyktingproblematiken är komplex och svår att lösa och regeringen bär inte ensam ansvaret. Regeringen har dock ansvar för de personer som befinner sig i Sverige och har ansökt om asyl här. Vad som sker är att fungerande familjer splittras, att splittrade familjer nekas möjlighet till återförening, helt i strid med barnkonventionen. Ensamkommande ungdomar får sin ålder uppskriven och tvingas med någon dags varsel lämna ett trivsamt boende, lämna skolan där man funnit sig tillrätta, lämna sina kamrater och förlorar sin gode man och slängs ut i ovisshet. Det som sker i Sverige nu är ovärdigt och frågan är efter vilken kompass regeringen styr, om den nu styr.

Det kommer dagligen nyheter om polisens tillkortakommanden när det gäller brottsbekämpning och att upprätthålla ordning. I många bostadsområden förmår inte polisen att ge de mest utsatta, ofta kvinnor, skydd. Regeringen förefaller handfallen när det gäller att skapa en fungerande polismyndighet.

Dessvärre går det att hitta ytterligare exempel där de mest utsatta har fått det svårare de senaste åren. Under en feministisk vänsterregering har de fattigaste blivit fattigare och de rika sannolikt rikare. Det var inte detta som lovades i valrörelsen. Jag är själv verksam i Liberalerna, ett parti som inte går fritt från kritik, det är jag medveten om. Historiskt är det dock så att Liberalerna, under lite olika partinamn, arbetat fram reformer för de mest utsatta och där LSS är ett utmärkt exempel. Vi fortsätter vårt arbete, både lokalt och i riksdagen för de mest utsatta i samhället. Den nuvarande utvecklingen är förskräcklig och måste stoppas.

KURRE CARLSON

Liberalerna, Tranås