Det ansåg miljö- och byggnadsnämnden som inför stadens hundraåriga födelsedag utlyste ett jubileumspris. Medborgarna har under året kunnat nominera en kandidat, ett initiativ, en åtgärd, en utsmyckning eller något som på något sätt bidragit till Nässjö stads attraktivitet.

Vinstsumman var 5000 kronor plus diplom och äran.

Vid prisutdelningen under 100-årsjubileet i lördags deltog bland andra Ann-Cathrin Gunnar, ordförande i miljö- och byggnadsnämnden och Magnus Runesson, förvaltningschef för miljö- och byggkontoret, samt fler av personerna bakom de tävlande bidragen.

Fem fick dela

Vilka var det då som vann och fick dela på de fem tusenlapparna?

Malkus Säleby på Sörängsvägen 22, Ellinor Karlström och Jens Danielsson på Gamlarpsvägen 16 samt två företag, Spark Trade AB på Rådhusgatan 56 och SML på Queckfeldtsgatan 75.

Juryn motiverade sitt beslut enligt följande:

"Vi känner alla till hur viktigt det första handslaget är vid en ny bekantskap, men även upplevelsen av staden påverkas i stor grad av hur besökaren välkomnas vid dess entréer. Miljö- och byggnämnden vill därför uppmärksamma fem enskilda fastighetsägare som genom större eller mindre åtgärder förskönat sina byggnader utmed Nässjö stads infartsvägar."

Brogatan

Nässjö kommun har på senare år aktivt arbetat för att förbättra miljön längs infarterna. Synbart exempel på det är Brogatan som fått en rejäl upprustning samtidigt som förfallna fastigheter rivits eller snyggats upp.