— Ja, nu ska vi snygga till den sista delen av Rådhusgatan i centrum, säger Alexander Ivanovic, projektledare vid Nässjö kommun.

Förra året byttes de 100 år gamla vattenledningarna i Rådhusgatan i Nässjö ut.

När arbetet var klart lades en provisorisk asfalt som fick ligga över vintern. Nu ska den bort och ersättas av gatusten, som bland annat kommer från Norrköping.

— Det handlar om begagnad sten som vi köpt in från ett företag i Norrköping. Men vi har också själva ett lager av gatusten, som vi nu ska återanvända, fortsätter Ivanovic.

1 300 kvadratmeter sten

Det är inga småmängder sten som går ut, totalt handlar det om 1 300 kvadratmeter som ska stensättas enligt Ivanovic.

— Dessutom blir det ett antal gångplattor på trottoarerna och där människor ska passera över gatan.

Annons

Ombyggnaden gäller alltså den del av gatan, som löper från Stortorget till Södra torget. Den ska nu byggas om i samma stil som gatudelen som löper norrut från Stortorget.

Bland annat blir det ett antal träd som ska planteras utmed gatan.

Blir trafikstörningar

En sådan här ombyggnad görs inte utan att det blir trafikstörningar. Arbetet väntas inte vara helt klart förrän i början av november och gatan kommer delvis eller helt att vara avstängd i etapper.

— Vi börjar från Stortorget och fortsätter mot Södra torget. Det tar sin tid att knacka ned gatustenen och under vissa perioder stängs gatan av för trafik.

Arbetet väntas stå nästan stilla under tre veckor i sommar när det är semestertider.

— Genomfartstrafik ska i första hand hänvisas till andra gator. Etappen Stortorget-Nygatan kommer att vara uppriven och inte lämplig för genomfart i sommar, säger han.

Dock ska boende utmed gatan kunna ta sig fram till sina bostäder i stort sett hela tiden. Kanske blir det helt avstängt någon kortare period, uppger Alexander Ivanovic.

4,5 miljoner kostar det

Budgeten för projektet ligger på cirka 4,5 miljoner kronor.

Nässjö affärsverk har arbetsansvaret, men det är ett externt företag som ska lägga stenen.

— Det finns ett ramavtal med olika entreprenörer, fortsätter Ivanovic.

Han säger att det finns "lite planer för andra gator i centrum, men att det här blir sista etappen på centrala Rådhusgatan".

Arbetet startar den 22 maj och beräknas pågå till och med den 2 november.